Hva skjer på OECDs forum for aktsomhetsvurderinger 19.-23. februar? 

OECD Paris
Heidi Furustøl8861
Heidi Furustøl
Daglig leder Etisk handel Norge
Nei, medlemsrådgiverne sjekker ikke turistbrosjyrene for å flykte til vårens Paris, men OECDs oppdaterte retningslinjer og veiledere!

Hvert år arrangerer OECD forum i Paris for tekstil og sko-sektoren for å diskutere tiltak og fremdrift på aktsomhetsvurderingene med flere hundre representanter fra næringsliv, fagbevegelse, sivilsamfunn og myndigheter. Temaene som diskuteres er relevant for mange flere enn bare tekstilbransjen, slik som økende lovkrav om aktsomhetsvurderinger, levelønn, innkjøpspraksis og klima. Og du kan delta enten digitalt eller fysisk, klikk her for å delta og se agendaen for OECD-forumet. 

Mandag 19.02 kl 10.00-11.15 arrangerer Etisk handel Norge eget OECD side-event om hvordan tekstilindustrien i Bangladesh med bruk av sosial dialog kan få til en rettferdig omstilling til lavutslippsamfunnet. Bangladesh er et av de landene som blir hardest rammet av klimaendringene. Vi har sammen med våre søsterorganisasjoner i Storbritannia og Bangladesh et eget grønt sosial dialog prosjekt på tekstilfabrikker og erfaringene herfra kan bidra til å redusere klimaendringenes negative påvirkning på arbeiderne. Meld deg på her. 

Tirsdag 20.02 diskuterer Etisk handel Norge sammen med andre flerpartsorganisasjoner hva som må til for at tekstilbransjen endres til The Industry We Want, på et lukket dagsarrangement hos OECD. Daglig leder Heidi Furustøl vil moderere en av diskusjonene om lovpålagte aktsomhetsvurderinger med utgangspunkt i erfaringene med den norske åpenhetsloven. 

  • The Industry We Want, som Etisk handel Norge er en del av, vil også presentere data fra sitt Industry Dashboard 2024 på en åpen side-event tirsdag 20.02 kl. 13.30 – 14.45, og inviterer til diskusjon med særlig fokus på hvordan drive endring i tekstilbransjen innen tre fokusområder: lønn, innkjøpspraksis og klimagassutslipp. Mer informasjon og påmelding her.

Onsdag 21.02 kl 14.30-16.00 modererer vår søsterorganisasjon Ethical Trading Initiative diskusjonen om levelønn og Brand Strategies for Living wages på selve hovedforumet.  

Fredag 23.02 kl 09.00-13.00 deltar Kaja Elise Gresko leder av Etisk handel Norges tekstilteam, i rundebordsdiskusjon om innkjøpspraksis og kommende due diligence lovgivning: Leveraging due diligence legislation to promote responsible purchasing practices. Rundebordet er lukket og i regi av OECD and Sustainable Terms of Trade Initiative (STTI). 

Påmelding til OECDs forum og agenda gjøres her

Se også vår søsterorganisasjon Ethical Trading Initiative sin oversikt over arrangementer på OECDs forum her. 

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar