Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Norwegian Parliament Stortinget in Oslo, Norway

Etisk handel Norge (Initiativ for etisk handel) takker for muligheten til å komme med høringssvar om implementering av EU forordning 2020/852, kriterier for å avgjøre i hvilken grad en økonomisk aktivitet kan anses som bærekraftig, i norsk rett.

 

Etisk handel Norge ser det som positivt at det etableres en felles forståelse og legal definisjon om hvilke økonomiske aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. Finansdepartementets forslag er imidlertid noe mangelfull og vi savner en mer presis detaljering av hvilke kriterier som kreves for å oppfylle opplysningsplikten spesielt hva angår sosiale rettigheter, samt henvisning til den pågående lovprosessen om Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger.

 

 

Last ned rapporten ↓

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar