Forbrukertilsynet advarer mot lettvinte løsninger

Christoffer Bjørnum

Hvis din virksomhet skriver godt om de negative konsekvensene av deres aktiviteter som blir avdekket gjennom aktsomhetsvurderinger, er det ikke de virksomhetene vi i første omgang kommer etter. Skriver du at alt er velstand derimot, så blir vi mistenksomme, sa underdirektør i Forbrukertilsynet Christoffer Bjørnum da Etisk handel Norge inviterte til seminaret Åpenhetsloven – venn eller fiende?

Daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl i spørrerunden med underdirektør Christoffer Bjørnum i Forbrukertilsynet.

Åpenhetsloven krevde ny avdeling og kompetanse

Forbrukertilsynet fikk åpenhetsloven i fanget i desember 2021, da det ble bestemt at det var Forbrukertilsynet som skulle sørge for at nærmere 9000 norske virksomheter skulle utføre aktsomhetsvurderinger for å avdekke kritikkverdige forhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

– Hovedarbeidsmetoden vår er å veilede, og vi ønsker å gjøre det enkelt for virksomhetene å følge loven, sa Bjørnum da han møtte medlemmer i Etisk handel Norge.

Forbrukertilsynet har bygget stein på stein

Ni nyansettelser, hvor de fleste var jurister måtte til for å kunne håndtere den nye loven.

– Selv om vi hadde tilsynsmetodikken i bunn fra før, så var dette et nytt felt vi måtte lære oss veldig raskt. Vi har brukt mye tid på å forstå loven og på juridiske utredninger. Vi har bygget stein på stein, på hvordan skal vi svare på de mange spørsmålene som har kommet og har brukt tid på å skrive veiledningstekster på nettet og ha veiledningsmøter. Vår veiledning må favne vidt slik at vi når både store konsern, og mindre virksomheter som er mer fremmed for arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Forbrukertilsynet har bygget opp en ny avdeling med ni ansatte, de fleste jurister, for å ta seg av åpenhetsloven. Her representert ved juridisk rådgiver Eline Andervik og seniorrådgiver Gro Valen Simonsen.

Klager blir grundig vurdert

Du kan sende inn en klage eller tips til Forbrukertilsynet dersom du mener en virksomhet bryter åpenhetsloven. Forbukertilsynet har så langt mottatt 22 klager, noe som ifølge Bjørnum ikke er veldig mange. Men det er desto mer arbeid når det kommer klager.

Behandling av klager er én av flere arbeidsmetoder. Vår hovedarbeidsmetode er veiledning. Vi benytter også dialog i behandlingen av klagesaker.

Forbrukertilsynet er ikke forpliktet til å realitetsbehandle alle klager vi mottar, men vi tar alltid en grundig vurdering.

– Vi ser på alle klager vi får inn, og gjør en vurdering basert på blant annet alvorlighetsgrad og om saken har stor prinsipiell betydning. Basert på denne vurderingen prioriterer vi hvilke saker vi følger opp, sier Christoffer Bjørnum.

Sakene vi har valgt å behandle er komplekse og har stor betydning for praksisutvikling på området.

– Vi har forståelse for at en virksomhet må foreta prioriteringer av arbeidet og tiltakene. Da må man skrive hvordan og hvorfor en prioriterer som en gjør. Det er en mangelvare i mange redegjørelser, sier underdirektøren.

  • Se to konkrete klager nederst i saken.

 

 Veiledning prioriteres, sanksjoner er siste utvei

– Veiledning er hovedarbeidsmetoden. Men vi har også muligheter til å gi økonomiske sanksjoner på inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner, sa Bjørnum.

– Er det bøter som skal til eller å veilede virksomhetene for at loven skal overholdes? Det vurderer vi fra sak til sak, men frem til nå har det vært veiledning. Vi har ikke ilagt bøter så langt, men vi er i gang med å sjekke om alle har offentliggjort sine redegjørelser. Det er et veldig varierende kunnskapsnivå hos virksomhetene som vi undersøker. Vi har valgt å undersøke veldig bredt, alle størrelser og i alle bransjer.

Forbrukertilsynets forventninger til virksomheter fem måneder etter første rapportering av loven, som var første 1. juli.

Aktsomhetsvurderinger skal også utføres nedstrøms

En annen del av åpenhetsloven som mange overser er at aktsomhetsvurderinger også gjelder nedstrøms, og ikke bare oppstrøms.

Nedstrømsaktivitet, eller etterfølgende ledd, er aktiviteter som ikke er en del av prosessen med å bearbeide et produkt eller tjeneste fra råvare til ferdig produkt. Dette kan eksempelvis være omsetning av det ferdige produktet eller tjenesten.

– En del av en virksomhets aktivitet vil være å vurdere hvilke kunder de skal selge til, hvilke investeringer de skal foreta og hvilke aktører de skal låne til. Alle disse er eksempler på etterfølgende ledd. Virksomheter plikter å aktsomhetsvurdere etterfølgende ledd i den grad virksomheten kan ha «forårsaket» eller «bidratt til» negativ påvirkning som følge av forholdet virksomheten har til det etterfølgende leddet, sier Bjørnum.

– Norge er blant landene som er først ute med lovregulering av ansvarlig næringsliv, og vi gjør oss alle erfaringer med arbeidet. Bygg stein på stein når dere arbeider med loven og benytt muligheten til å gi innspill ved ny revisjon av loven, oppfordrer underdirektøren i Forbruketilsynet.

VIRKE fikk mange spørsmål før 1.juli, så ble det stille

Anders Kittelsen, advokat i Virke fikk mange spørsmål, om åpenhetsloven før 1. juli, men så har det blitt stille. Etter 1. juli har de nesten ikke fått noen spørsmål.

– Jeg kan jo bare spekulere om hvorfor, men en forklaring kan kanskje være at mange ser på rapporteringsplikten som en foreløpig endestasjon, mener Kittelsen. Hvordan kan vi få bedriftene til å holde trykket oppe hele året? Jeg registrer også en misnøye blant våre medlemmer om at enda en rapport må lages. Selv om det ikke er misnøye med denne rapporten i seg selv, mener mange at det samlede reguleringstrykket begynner å bli høyt, sier Kittelsen.

– Når jeg leser virksomheters redegjørelse, er de veldig lite konkrete. De kan være fra en halv side til tolv sider. Mange skriver rapportene fordi man må, uten å reflektere over formålet med loven. Det er veldig få som er så konkrete at de skriver om tiltak til forbedringer de har bidratt med i leverandørkjeden. Jeg vil oppfordre virksomheter til å prøve å være førstemann til å kunne si at her har man bidratt til noe, sier advokat Kittelsen.

Avgjørelser i klagesaker mot Posten og IKEA  – Forbrukertilsynet

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar