Vår dyktige kollega skal ut i foreldrepermisjon og vi trenger deg som brenner for bærekraft og vil jobbe i Nordens ledende fagmiljø for ansvarlig næringsliv! For å nå bærekraftsmålene må aktsomhetsvurderinger være en sentral del av næringslivets forretningspraksis. Etisk handel Norge skal være ledende på aktsomhetsvurderinger og den nye åpenhetsloven, og menneskerettighetene må ivaretas i det grønne skiftet. Arbeidsoppgavene vil være rådgivning og kompetanseutvikling av Etisk handel Norges medlemmer.

Gå til hele stillingsannonsen og søk her. 

Faglige kvalifikasjoner:

 • Helst to års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra næringsliv. For seniorrådgiver kreves enda flere år med relevant erfaring
 • Fortrinnsvis relevant masterutdanning fra universitet/høgskole
 • Kunnskap om internasjonale retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter, åpenhetsloven, næringslivets bidrag til bærekraftsmålene, og globale leverandørkjeders påvirkning på miljø/klima
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med strategiarbeid og prosessledelse er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og resultatorientert
 • Sterke analytiske ferdigheter kombinert med god operativ forståelse
 • Kan prioritere og levere god kvalitet innen gitte frister
 • Gode samarbeidsevner, evne til å lytte, serviceinnstilt og omgjengelig
 • Troverdig og tillitsskapende
 • Faglig nysgjerrig og et sterkt engasjement for Etisk handel Norges formål og arbeid

Vi tilbyr:

 • En spennende 100 prosent stilling som rådgiver/seniorrådgiver med mulighet for fast ansettelse, i en voksende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Dybdekunnskap om norsk næringsliv og transformasjonen til bærekraftig forretningspraksis
 • Engasjerte og hyggelige kolleger med høyt kompetansenivå
 • Et godt arbeidsmiljø, god pensjonsordning, fleksitidsordning, fri påske- og juleukene, trening i arbeidstiden og muligheter for etterutdanning, delvis hjemmekontor-ordning

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Lov, grønne anskaffelser, EU grønne deal

CSRD sikrer handling og troverdighet 

Global logistics network. Flat vector illustration. Cargo delivery

Innspill til ny lov om offentlig anskaffelser