Ansvarlig næringsliv, Mondelez og Freia 

ukraine-g0073da43e_1920

Til våre medlemmer! 

Flere av dere har kontaktet oss for råd i forbindelse med Mondelez og Freia-saken.  

Les gjerne vår tidligere publiserte posisjon med ressurser og linker, iforbindelse med Russlands illegitime angrepskrig på demokratiet Ukraina. UD har lagt ned sin service telefon, men henvendelser kan sendes til sanksjoner@mfa.no. 

Både UNGP og OECDs retningslinjer presiserer forhøyet aktsomhetsvurderinger: Det pålegger virksomheter et utvidet ansvar i å gjøre «heightened due diligence» for næringsliv i konfliktområder, slik at virksomhetenes aktiviteter enten gjennom egen virksomhet (eller eierskap), gjennom leverandører og eller forretningsforbindelsers aktiviteter ikke bidrar til å opprettholde konflikten, eller forverrer risikoen for at virksomheten medvirker til brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Videre skriver FNs arbeidsgruppe for Business and Human Rights: «Even if business does not take a side in the conflict, the impact of their operations will necessarily influence conflict dynamics.” (www.undocs.org/en/A/75/212) 

Det er utarbeidet en liste over selskaper og enkeltpersoner som fortsatt har virksomhet i Russland og dermed generer inntekter til den russiske stat. Arbeidet med listen er støttet av ukrainske myndigheter. Listen kan være et godt verktøy i risikokartleggingen medlemmer i Etisk handel Norge gjør, for å redusere risikoen for eller faktisk negativ påvirkning som enten er forårsaket av medlemmet, bidratt til eller direkte forbundet gjennom medlemmets forretningsforbindelser. 

Sanksjonslisten til UD er omforent med EUs sanksjonsliste og omfatter forsvarsektoren, finanssektoren, energisektoren og transportsektoren, pluss en rekke enkelt individer. Sanksjonene inneholder en rekke bestemmelser om eksportkontroll, herunder forbud mot eksport og import av en rekke varer, teknologier og tjenester til og fra Russland og til bruk i Russland, samt restriksjoner knyttet til ulovlig okkuperte områder i Ukraina. 

Multinasjonale selskaper slik som Mondelez er ikke på UDs sanksjonsliste. Vi minner om at norske myndigheter forventer at alle norske selskaper kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og at virksomhetene gjør kontinuerlige aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. 

Likte du innholdet?

Del gjerne posten med andre

Tranemo

Velkommen til Tranemo Workwear AS som nytt medlem

ian-taylor-Qp2Oo15HLzA-unsplash

Pride handler om menneskerettigheter – næringslivet har også et ansvar