1204-NO Kort forklart: hva er ‘Policy for egen virksomhet’ og ‘Retningslinjer for leverandører’