1108-NO Mal: Strategi for bærekraftsarbeid i oppstartsfase