kjøtt og høythengende frukter:

Nordmenn anbefales å halvere kjøttinntaket, til 350 gram rødt kjøtt per uke, både av klimahensyn av hensyn til egen helse. Sommeren er høysesong for grilling i norske hjem; hvilket ansvar har norske dagligvarekjeder når.

klesindustrien drukner – klimarisiko

I dette arrangementet belyser vi hvordan klesprodusenter kan arbeide systematisk for å forstå, redusere og håndtere klimarisiko- og hvordan kan man involvere arbeiderne i prosessen.

Vi mener norske bedrifter i større grad må få et bevisst forhold til klimarisiko, hvilke faktiske konsekvenser som vil finne sted i produksjonsland og hvordan dette vil påvirke mennesker i produksjonen. Næringslivet må håndtere denne risikoen både ut fra et klimaperspektiv, men også med tanke på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter