Lunsjsamtale og rapportlansering: Ett år med åpenhetsloven

Vi inviterer til et medlemsforum der vi ser nærmere på diskusjonene som foregår både i EU og Norge knyttet til lettelser av GMO-krav samt hva dette kan bety for norske aktører generelt og sporbarhet av soya spesielt.