Vil netto-nullutslipp hjelpe bedrifter til å nå klimamålene?

Stadig flere land og bedrifter setter seg mål om netto nullutslipp – i tråd med målene i Paris-avtalen. Men hva betyr egentlig netto-nullustlipp? Og kan man nå klimamålene med netto-null i utslipp?   Mellom «null-utslipp» og «netto-null-utslipp» kan det skjule seg atskillige tonn med klimautslipp. Utfordringen er at det er opp til oss selv å definere hva vi legger […]

Testing

Bærekraftarbeidet er en kontinuerlig prosess som du aldri blir ferdig med. Men du kan bli god på det. Her følger noen tips og triks som du kan ta med deg inn i din bedrift for å delta i det grønne skiftet.     Virksomheter må opptre ansvarlig!   Under covid-19 pandemien har risikoen for at […]