Africa, Dairy Factory, Workers - Dairy plant workers having casual discussion before their shift begins

To store begivenheter: Åpenhetsloven vedtatt og UNGP 10-års jubileum

Den 10. juni vedtok Stortinget åpenhetsloven. Loven er en «game changer» og vil få stor betydning for norske virksomheters arbeid med menneskerettighetene i leverandørkjedene. Bare seks dager senere ble 10 års dagen til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) markert over hele verden.

To store milepæler

Åpenhetsloven bygger nettopp på UNGP og plikten til å redegjøre og rapportere på aktsomhetsvurderinger.

– Det er fantastisk at åpenhetsloven er vedtatt. Det er nesten en like stor milepæl som UNGP-retningslinjer, siden vi går fra retningslinjer til lovpålagte aktsomhetsvurderinger. Lovpålegget er en erkjennelse av at frivillige retningslinjer ikke lenger er nok, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk handel Norge.

Benytt deg av vår veiledning

Et enstemmig FN vedtok UNGP for 10 år siden og i Stortinget stemte alle partier bortsett fra Frp for åpenhetsloven.  – Det har vært lite motstand mot hovedtrekkene i loven, men nå er det viktig å steppe opp arbeidet med implementering av loven. Derfor tilbyr vi nå åpen tilgjengelig veiledning på våre nettsider, en rekke webinarer om åpenhetsloven og en kursrekke i de ulike stegene på aktsomhetsvurderinger. – Mange bedrifter kjenner ikke til UNGP eller OECDs aktsomhetsvurderingsmodell og nå er det viktig at første fase brukes til kompetanseheving for næringslivet. Mange av våre medlemmer har veletablerte systemer og rutiner for aktsomhetsvurderinger allerede. – Vi i Etisk handel Norge med vår 20 års praktiske veiledningskompetanse i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger vil gjerne strekke ut en hjelpende hånd til bedriftene, sier Heidi Furustøl.

Les mer om UNGP 10 år her.

Om vårt kurstilbud her.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel