Empty office open space with concrete floor

Stor interesse for svensk IEH

På bildet over ser du noen av pådriverne samlet under Svensk Handels Hålbarhetsseminar nylig: Fra venstre, Kristina Areskog Bjurling. Hållbarhetsansvarig varor, Axfood, Sofie Nordström, Projektledare, QuizRR, Maria Sandow Svensk Handel, Programdirektør Viveka Risberg Axfoundation, Heidi Furustøl daglig leder IEH, Magnus Nikkarinen Svensk Handel

Sammen med Axfoundation og Programdirektør Viveka Risberg samarbeider Initiativ for etisk handel (IEH) om et forprosjekt for å vurdere muligheten for å opprette et svensk IEH.

Forprosjektet er nå i første fase med kartlegging av potensielle medlemmer og prosjektfinansiering. Så langt har både Sida (tilsvarende Norad), Union to Union som er fagbevegelsens organisasjon for å styrke fagbevegelsen internasjonalt, Upphandlingsmyndigheten (tilsvarende Difi) og ulike bedrifter stilt seg positiv.

Mer enn et nettverk

Det som blir trukket frem som unikt og særlig positiv med et svensk IEH er; flerpartsmodellen basert på fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, næringsliv, sivilsamfunn og offentlige virksomheter samt den praktiske tilnærmingen med nærhet til egen medlemsrådgiver, verktøy og kurs, deling av god praksis og politisk påvirkning. Et svensk IEH er så mye mer enn bare et nettverk som det finnes mange av i Sverige.

Styrke for IEH

For oss i Norge, vil et svensk IEH styrke vår og våre søsterorganisasjoner i Storbritannia og Danmarks posisjon og vår tilnærming til bærekraftige leverandørkjeder og handel som lønner seg for både mennesker og miljø.

Målet er å presentere det svenske initiativet for svensk handel på vår etisk handelkonferanse – og 20 års jubileum – våren 2020. Forhåpentligvis vil også Finland og Island følge etter slik at vi etterhvert også har et nordisk initiativ.

Norske IEH medlemmer med svenske leverandører og/eller som har relasjoner til potensielle svenske medlemmer, er velkommen til å ta kontakt med daglig leder Heidi Furustøl.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel