Heidi Furustøl er daglig leder i Etisk handel Norge og har lang ledererfaring fra frivillig sektor, erfaring fra internasjonale organisasjoner, departement og direktorat. Furustøl er utdannet statsviter fra London School of Economics og hun har styreerfaring fra blant annet Europabevegelsen og Transparency International Norge. Furustøl er medlem av det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget og sitter også som medlem i Virkerådet. Som daglig leder ivaretar hun den daglige virksomheten i henhold til Etisk handel Norges formål. Hun har egen medlemsportefølje bestående av bedrifter, sivilsamfunnsorganisasjoner og fagbevegelsen, hun ivaretar strategiske partnerskap og hun er myndighetskontakt og talsperson på vegne av Etisk handel Norge.