Heidi ETHN

S-en i ESG – Nå haster det!

– Hvis du ennå ikke har startet å jobbe med menneskerettigheter for å innfri åpenhetsloven, må du starte umiddelbart, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.

Næringslivet trenger veiledning

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli. Forbrukertilsynet er allerede godt i gang med å påse at bedrifter gjør aktsomhetsvurderinger og gir informasjon om bedriftens arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. Heidi Furustøl sier det er på høy tid å våkne, om du ikke er i gang.

– Det er lurt for alle bedrifter, også de små, å vise at man leverer på åpenhetsloven. Å gjøre regelmessige aktsomhetsvurderinger er også et krav i både EUs taksonomi og annen bærekraftsrapportering, kalt ESG-rapportering.  Jeg tror det blir et konkurransefortrinn ettersom både myndigheter, forbrukere og investorer stiller større krav til bedrifters bærekraftforpliktelser. Nå må også S-en – menneskerettigheter – med i ESG-arbeidet, sier Heidi Furustøl.

Lær deg aktsomhetsvurderinger

Rundt 9000 bedrifter basert på omsetning, balansesum og antall ansatte, har en lovpålagt aktsomhetsvurderings- og informasjonsplikt.

– Hvordan skal man gjøre dette?

– Gjennom en risikobasert tilnærming på 6 trinn. De fleste bedrifter er ikke kjent med at menneskerettighetene brytes i deres leverandørkjeder. Og selv etter å ha utført grundige aktsomhetsvurderinger er det ingen garanti for at det ikke forekommer krenkelser, men med kontinuerlig arbeid reduseres risikoen. Det er også svært viktig at arbeiderne får oppreising og erstatning sier Furustøl.

– Hvor skal man begynne med jobben?

– Med forankring! Få nok ressurser og måleindikatorer fra ledelsen, deretter gjør du en risikokartlegging og prioritering av mest alvorlige risiko. Alvorlige hendelser må stanses umiddelbart. Forbedre leverandørforhold, egen innkjøpspraksis og bransjesamarbeid. Heller ikke Forbrukertilsynet krever at du skal gjøre alt på en gang, men du må kunne begrunne prioriteringene dine.

 

Det er hjelp å få

– Det kan høres ut som et krevende arbeid?

– Ja, men det er viktig å ha formålet klart for seg: Dette gjør vi for at arbeiderne skal kunne ha et anstendig arbeid og lønn å leve av.

– På vår nettside etiskhandel.no, har vi en side som heter «Kom i gang» hvor bedrifter kan lære hvordan de skal utføre aktsomhetsvurderinger på en god måte. Våre medlemmer har sin egen medlemsrådgiver, tilgang til risikokartleggingsverktøy og andre ressurser, kurs og arrangementer. I dag hjelper vi 190 bedrifter, offentlig virksomheter, kommuner og organisasjoner med dette. Vi har jobbet med aktsomhetsvurderinger i over 20 år, så skulle du være i tvil om jobben, ta kontakt med oss, sier Heidi Furustøl.

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel