Etisk-handel-pris-3-DSC01090

Pia Trulsen fra Sykehusinnkjøp er vinner av Etisk handel prisen 2020

Pia Trulsen fra Sykehusinnkjøp er vinner av Etisk handel prisen 2020.

Prisen ble delt ut på Etisk handel Norge sin 20-års konferanse på Latter onsdag 21. oktober. Ingvill Størksen Bransjedirektør for Virke Dagligvare og styreleder i Etisk handel Norge, delte ut prisen og på bildet er også en fornøyd administrerende direktør i Sykehusinnkjøp, Kjetil Istad.

Juryens begrunnelse kan du lese her:

Siden 2011 har årets vinner vært en ildsjel i innkjøpermiljøet. Oppfølging av leverandørkjeder er en del av den generelle kontraktsoppfølgingen, ikke noe som gjøres ved siden av. 

Vinneren er kunnskapsrik og erfaren med et stort engasjement og får innkjøperne med seg. Vinneren jobber i Sykehusinnkjøp som tar innkjøpsmakten sin på alvor. Det er opprettet en egen avdeling for samfunnsansvar og anskaffelser, det er jevnlig oppfølging og besøk av leverandørene på produksjonsstedet og etisk handel er godt forankret hos ledelsen og i virksomheten forøvrig.

Pia Trulsen har et mantra: det er kun samarbeid som kan føre til forbedringer i leverandørkjeden. Det er derfor ikke overraskende at vinneren både er leder for en europeisk samarbeidsgruppe for offentlige etisk handel og leder en av arbeidsgruppene i prosjektet «Bærekraft 17». Pia Trulsen er en mye brukt foredragsholder i offentlig sektor, men også hos leverandørene.

Vinneren sto bak de første kvalifikasjonskravene som ble stilt i 2012. Her engasjerte Pia Trulsen leverandørmarkedet, og hun sørget for en tett oppfølging. Resultatet ble en betydelig forbedring av arbeidsvilkår i en fabrikk i Malaysia, og på lengre sikt førte det til en større bevissthet og engasjement hos både leverandører og innkjøpere.  

Pia Trulsen er en ledestjerne innen etisk handel i offentlig innkjøp i Norge og Sykehusinnkjøp bør være et forbilde for alle virksomheter som vil bli gode på etisk handel og bærekraftig forretningspraksis.

Oslo, 21. oktober 2020

Juryen:

Cathrine Halsaa sekretariatsleder OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, Stian Brandshaug CSR-ansvarlig KID Interiør AS, Jane Vogt Evensen rådgiver Internasjonal avdeling LO, Bjørn Kuvaas, avdelingsdirektør Statsbygg, Heidi Furustøl daglig leder Etisk handel Norge og Ingvill Størksen Bransjedirektør for Virke Dagligvare og styreleder i Etisk handel Norge.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel