Nå får du gratis medlemskap ut året.

Trenger du noen å sparre med i ditt arbeid med etisk handel, bærekraft og åpenhetsloven? Vil du lære mer om aktsomhetsvurderinger og få tilgang til ressurser og verktøy du kan bruke når du jobber med åpenhetsloven? Hos medlem i Etisk handel Norge får du alt dette og mer til. I bærekraftsjungelen er det ikke lett å vite hvilken sti du skal ta, hvor du skal begynne å gå. Vi hjelper deg å finne fram, og har du gått feil eller lurer på hvor i landskapet du befinner deg, så får vi deg på rett vei igjen. Kontakt oss her for  en uformell prat i dag.

Etisk handel vektet 50%, det skremte ikke markedet – fikk ni tilbud

I en rammeavtale for profileringsartikler slo Bymiljøetaten i Oslo kommune for første gang til med 50%-vekting av etisk handel.  Interessen i markedet var åpenbar, hele ni tilbud kom inn, skriver anbud365.no.

Pris var vektet 40%, kvalitet 10%. Etisk handel-kriteriet var delt i to – Rettferdig handel (Fairtrade; Fair For life eller tilsvarende) og bærekraftige materialer. Valgt leverandør ble IDÉ House of Brands, som er medlem av Etisk handel Norge.

–Det har lenge fremstått som at krav rundt disse områdene har vært mer sekundære i både offentlige og private anskaffelser – og at det klassiske pris kravet fortsatt har dominert. Derfor ble vi svært glade når anbudet fra Bymiljøetaten ble publisert og vi kunne registrere at vektingen denne gangen var hele 50 % på etisk handel, sier CSR, produkt- og kvalitetssjef i IDÉ House of Brands, Wenche Moseng (bildet), til Etisk handel Norge.

– Bransjen har tatt store steg de siste årene og vi er i dag klare til å tilby kundene vesentlig bedre løsninger innen de fleste produktkategorier når det gjelder nettopp etisk handel og bærekraft. Anbudet til Bymiljøetaten ga oss endelig muligheten til å tilby nettopp disse løsningene og få «lønn for strevet». I arbeidet med avtalen de kommende årene vil vi levere kunden en transparent forretningsmodell med sporbarhet i leverandørkjeden og god dokumentasjon rundt alle aktuelle produkter. Vårt mål er å ha mer åpenhet og større kunnskapsoverføring i alle ledd fra produksjon til leveranse. Vi håper at Bymiljøetatens anbud på mange måter kan være med å sette en ny standard for anskaffelser innen vår bransje og at øvrige offentlige innkjøpere følger etter i samme modell, sier Wenche Moseng.

– Vi bryr oss om våre kundes forpliktelse til bærekraft, og ønsker å gjøre det enkelt å velge bærekraftige alternativer innenfor produktmedia. Her mener vi både i valg av materialer, produksjon og fraktmetode. Vi mener at dersom flere tenker på bærekraft i innkjøpsprosessen, kan vi sammen gjøre en forskjell, sier Moseng.

 

Bransjen har tatt store steg de siste årene og vi er i dag klare til å tilby kundene vesentlig bedre løsninger innen de fleste produktkategorier når det gjelder nettopp etisk handel og bærekraft. Anbudet til Bymiljøetaten ga oss endelig muligheten til å tilby nettopp disse løsningene og få «lønn for strevet».

Anbud365.no skriver at den første delen av tildelingskriteriet for etisk handel omhandlet rettferdig handel-sertifisering. Krav til produktmerking og dokumentasjon på dette punkt var utformet slik: Produkter som tilbys som rettferdig handel-sertifiserte skal ha sertifisering på råvarenivå (bomull) og være merket «rettferdig handel» (Fairtrade, Fair for Life eller tilsvarende). Med rettferdig handel menes i dette tilfellet handelsbetingelser som sikrer at arbeidstakere i leverandørkjeder for varene har anstendige arbeidsforhold, samt at følgende minimumskrav er i ivaretatt:

  • Minimumspris til produsentene i råvareleddet
  • Pris-Premium til produsenter
  • Fysisk sporbarhet fra råvare til ferdig produkt

 

Med anstendige arbeidsforhold menes etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Blant slike rettigheter er: frihet fra tvangsarbeid, fravær av verste former for barnearbeid og respekt for minstealder for arbeidstakere, ikke-diskriminering, organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger, lovlige lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse, miljø og sikkerhet, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, mv.

Produkter av bærekraftige materialer

Den andre delen av tildelingskriteriet for etisk handel omhandlet bærekraftige materialer i produkter som tilbys Krav til produktmerking og dokumentasjon på dette punkt var utformet slik:

Produkter som tilbys med Tencel® eller tilsvarende skal være merket. Tilbyder som ønsker å dokumentere kravet gjennom et annet bærekraftig materiale eller fremlegge alternativ dokumentasjon, har det juridiske ansvaret for å vise at dokumentasjonen er likeverdig/tilsvarende og omfatter som minimum følgende krav:

  • Tredjeparts sertifisering av fremstillingsprosess i lukket krets der over 95 % av alle kjemikalier brukes om igjen.
  • Fiber fra skogsplantasjer som er FSC® sertifisert.
  • Produkter som tilbys med GOTS eller tilsvarende skal være merket.

 

For å være sikker på at de fikk inn produkter med gyldig dokumentasjon ble det utformet tydelige dokumentasjonskrav som leverandøren måtte vedlegge tilbudet.

Oslomodellen

Sosiale kontrakts- og kvalifikasjonskrav som ble stilt i anskaffelsen, er en del av Oslomodellen. Siste versjon av denne trådte i krav 1. september i år, og her er det enda strengere krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Sosiale kvalifikasjonskrav sikrer at leverandører som får delta i konkurransen har systemer for samfunnsansvarlig styring av leverandørkjeden og sporbarhetssystemer for varene de tilbyr på kontraktene.

Bærekraftige materialer har blitt en del av tildelingskriteriene. Her fra produksjonen fra IDE sin produksjon i Drøbak.

Skogstad positivt overrasket etter besøk hos leverandører i Kina

I mai 2023 reiste en delegasjon fra Skogstad til Kina for å følge opp leverandørkjeden og bygge relasjoner igjen etter tre år med pandemi.  

– Vi var spent etter pandemien om forholdene hadde utviklet seg i positiv eller negativ retning. Heldigvis stemte de faktiske forholdene overens med rapportene, og vi ble positivt overrasket, forteller bærekraftsansvarlig Jenny M. Tomasgard.  

– Vi møtte en gjeng som hadde fornyet seg og utviklet seg gjennom de tre årene pandemien varte. Kompetansen og prioriteringene på bærekraftsområde var mye høyere enn før pandemien. Gamle maskiner var byttet ut med nye og mer miljøvennlige. Produksjonen var blitt mer effektiv og nye arbeidere var på plass. Det virket som at de hadde brukt tiden godt, sier Tomasgard. 

Tre år med pandemiske utfordringer 

Under pandemien opplevde leverandører at betalinger ble holdt tilbake, arbeidere ble stående i en sårbar situasjon, transporttiden tredoblet seg grunnet logistikkutfordringer i havnene, og flere selskaper flyttet også produksjonen til andre land grunnet råvaremangel eller restriksjoner. Men Skogstad ble værende.  

– Det viktigste for Skogstad, ble å opprettholde de gode relasjonene vi hadde med leverandørene våre i Kina og holde ordrene på et stabilt nivå. Det klarte vi.  

– Vår tilstedeværelse i Kina med egne ansatte ble i denne perioden helt avgjørende. Det har vært en enorm styrke både for vår egen og leverandørene sin langsiktige planlegging, trygghet og stabilitet, sier daglig leder Henning Skogstad som bodde i Kina i 11 år for å etablere samarbeidspartnere og et nettverk av leverandører. Henning Skogstad er tredje generasjon som fører familiebedriften videre. 

Positiv utvikling hos leverandørene 

Nå i etterkant av reisen er det derfor gledelig at vi observerer en positiv utvikling hos våre leverandører, både når det kommer til arbeids- og lønnsvilkårene til arbeiderne, men også den generelle standarden på fabrikkene. Arbeiderne virker generelt mer opplyst rundt egne rettigheter. Sosial bærekraft er på alles agenda om dagen, og sosiale revisjonsrapporter har på mange måter blitt den nye CVén til fabrikkene. 

Skogstad har hatt kontor og egne ansatte i Hangzhou siden 2008.
– Vi har alltid prioritert langvarige leverandørforhold, men i utfordrende tider kan også langvarige leverandørforhold være sårbare for ytre påvirkninger. Her på besøk hos sine ansatte i Kina.

 

Arbeiderne stiller krav
Stadig flere unge er universitetsutdannet og ser ikke for seg å jobbe i fabrikker. 

– En utvikling som er spesielt interessant å merke seg er at arbeiderene nå begynner å stille krav. Fabrikkarbeid er ikke like interessant for den yngre generasjonen kinesere, og i et stadig mer utfordrende arbeidsmarked med en aldrende befolkning kan det bli utfordrende å skaffe kompetent arbeidskraft i fremtiden. Vi registrerer nå en større bevissthet og åpenhet rundt disse utfordringene i møte med leverandørene.  

Dette gjør også at leverandørenes vilje og evne til utvikling, og interesse for å tiltrekke seg arbeidskraft gjennom bedre arbeidsforhold og lønninger, er til stede i aller høyeste grad. Så gjelder det å faktisk praktisere det da, sier Tomasgard.  

 Skogstad har hatt kontor og egne ansatte i Hangzhou siden 2008.  

– Vi har alltid prioritert langvarige leverandørforhold, men i utfordrende tider kan også langvarige leverandørforhold være sårbare for ytre påvirkninger. Pandemien tvang ikke bare oss, men en hel bransje til å omstille seg, sier Tomasgard. 

Styrket arbeidet med sosial bærekraft – meldte seg inn i Etisk handel Norge 

Under pandemiårene, har det også blitt tatt grep internt i Skogstad for å styrke arbeidet med sosial bærekraft. I 2021 ble Skogstad medlem av Etisk handel Norge, og en bærekraftstilling ble opprettet og besatt i september 2022. 

– Etisk handel Norge har vært fantastisk for oss å jobbe med. Å få på plass alle ressurser vi trenger internt har vært helt avgjørende i prosessen for å oppfylle åpenhetslovens krav, forteller Tomasgard. 

– Vi har spart mye tid og ressurser på at vi har hatt en så ryddig og rett-fram prosess på dette arbeidet. Det har vært verdt medlemskapet og vi har tipset andre om hvordan de kan få samme hjelp fra Etisk handel Norge.  

Bruker medlemskapet aktivt 

– Hvordan bruker dere medlemskapet deres? 

– Vi bruker medlemskapet i Etisk handel Norge aktivt. Jeg tror mange bedrifter gikk på en liten smell i forbindelse med åpenhetsloven, da man som bedrift ble tilbudt mange ulike tjenester som skulle ruste bedriften for å oppfylle rapporteringskravene i loven. Selv valgte vi å holde oss til eksisterende medlemskap og heller sette oss skikkelig inn i hvilke ressurser vi allerede hadde tilgjengelig. Det er jeg glad for, og med god dialog og veiledning fra vår rådgiver i Etisk handel Norge, ble rapporteringen en veldig ryddig prosess, sier Tomasgard. 

Det å ha noen å sparre med på dette området er utrolig. I tillegg til gode rådgivere har Etisk handel Norge flere prosjekter for medlemsbedrifter hvor man kan diskutere og dele erfaringer med andre som jobber med de samme temaene. Vi er blant annet med i et internasjonalt prosjekt om ansvarlig innkjøpspraksis som vi har hatt stor nytte av, sier Tomasgard. 

– Det er vanskelig for en bedrift å vite hva man trenger, men det vi trenger får vi i vårt medlemskap i Etisk handel Norge, i tillegg til at vi er med i Amfori.  

Yngre generasjoner er mindre villige til å jobbe på fabrikk. Interesse for å tiltrekke seg arbeidskraft gjennom bedre arbeidsforhold og lønninger er en tydelig endring i det kinesiske arbeidsmarkedet.

Økt kompetanse, forbedret rutiner.  

Nye ressurser og verktøy har gitt resultater i form av forbedrede rutiner internt, økt kompetansen på feltet, og en mer systematisk tilnærming til arbeidet generelt, spesielt når det kommer til å følge opp de sosiale forholdene i fabrikkene. 

– Åpenhetsloven krever at en virksomhet skal være åpen om utfordringene en møter. Mange virksomheter synder mot dette punktet. Hva med Skogstads åpenhet om utfordringer?  

– I Skogstad har vi tatt et bevisst valg når det kommer til å være ærlig og transparente i vår rapportering, også når det kommer til utfordringer vi står ovenfor fra tid til annen. Dette er viktig for oss, og vi forventer det samme fra våre leverandører og forretningsforbindelser, sier Jenny M. Tomasgard. 

Gode relasjoner er viktig utgangspunkt for endringer

– Skogstad Sport hadde allerede mange av de grunnleggende verdiene på plass da de ble medlem av Etisk handel Norge høsten 2021, og har også tidligere vært opptatt av å fremme langvarige relasjoner og samarbeid i leverandørkjeden. Med ny bærekraftsansvarlig og medlemskap i Etisk handel Norge har de forsterket arbeidet med bærekraftig forretningspraksis ytterligere, og det er positivt å høre om erfaringene fra fabrikkbesøk i Kina, sier seniorrådgiver Kaja Elise Gresko i Etisk handel Norge. Skogstad Sport er ett av medlemmene Kaja Elise Gresko er rådgiver for.

– Selv om pandemien skjøt fart i den teknologiske utviklingen, og fabrikkbesøk har blitt gjennomført både med droner og Zoom, vil det aldri helt kunne erstatte fysiske besøk der man sitter ansikt til ansikt med samarbeidspartnere. Å bygge gode relasjoner og åpen kommunikasjon med leverandører og forretningspartnere er i kjernen av arbeidet med bærekraftig forretningspraksis, og er et viktig utgangspunkt for å kunne ta tak i utfordringer i leverandørkjeden.

– Vi er stolte av å ha motiverte medlemmer som Skogstad Sport som jobber aktivt med forbedringer i leverandørkjeden, men samtidig tør å være ærlige om utfordringer de møter i arbeidet. Skogstad Sport oppnådde vårt basisnivå for aktsomhetsvurderinger på kort tid, og deltar også i et internasjonalt prosjekt om ansvarlig innkjøpspraksis. Gjennom deltakelse i Learning and Implementation Community, skal Skogstad Sport og de andre deltakende virksomhetene over en 2-årsperiode implementere et nylig utarbeidet rammeverk for ansvarlig innkjøpspraksis, og dele erfaringer og god praksis. Vi gleder oss til å følge Skogstad Sport videre! Sier Kaja Elise Gresko.