Wenche Moseng, IDE

Etisk handel vektet 50%, det skremte ikke markedet – fikk ni tilbud

I en rammeavtale for profileringsartikler slo Bymiljøetaten i Oslo kommune for første gang til med 50%-vekting av etisk handel.  Interessen i markedet var åpenbar, hele ni tilbud kom inn, skriver anbud365.no.

Pris var vektet 40%, kvalitet 10%. Etisk handel-kriteriet var delt i to – Rettferdig handel (Fairtrade; Fair For life eller tilsvarende) og bærekraftige materialer. Valgt leverandør ble IDÉ House of Brands, som er medlem av Etisk handel Norge.

–Det har lenge fremstått som at krav rundt disse områdene har vært mer sekundære i både offentlige og private anskaffelser – og at det klassiske pris kravet fortsatt har dominert. Derfor ble vi svært glade når anbudet fra Bymiljøetaten ble publisert og vi kunne registrere at vektingen denne gangen var hele 50 % på etisk handel, sier CSR, produkt- og kvalitetssjef i IDÉ House of Brands, Wenche Moseng (bildet), til Etisk handel Norge.

– Bransjen har tatt store steg de siste årene og vi er i dag klare til å tilby kundene vesentlig bedre løsninger innen de fleste produktkategorier når det gjelder nettopp etisk handel og bærekraft. Anbudet til Bymiljøetaten ga oss endelig muligheten til å tilby nettopp disse løsningene og få «lønn for strevet». I arbeidet med avtalen de kommende årene vil vi levere kunden en transparent forretningsmodell med sporbarhet i leverandørkjeden og god dokumentasjon rundt alle aktuelle produkter. Vårt mål er å ha mer åpenhet og større kunnskapsoverføring i alle ledd fra produksjon til leveranse. Vi håper at Bymiljøetatens anbud på mange måter kan være med å sette en ny standard for anskaffelser innen vår bransje og at øvrige offentlige innkjøpere følger etter i samme modell, sier Wenche Moseng.

– Vi bryr oss om våre kundes forpliktelse til bærekraft, og ønsker å gjøre det enkelt å velge bærekraftige alternativer innenfor produktmedia. Her mener vi både i valg av materialer, produksjon og fraktmetode. Vi mener at dersom flere tenker på bærekraft i innkjøpsprosessen, kan vi sammen gjøre en forskjell, sier Moseng.

 

Bransjen har tatt store steg de siste årene og vi er i dag klare til å tilby kundene vesentlig bedre løsninger innen de fleste produktkategorier når det gjelder nettopp etisk handel og bærekraft. Anbudet til Bymiljøetaten ga oss endelig muligheten til å tilby nettopp disse løsningene og få «lønn for strevet».

Anbud365.no skriver at den første delen av tildelingskriteriet for etisk handel omhandlet rettferdig handel-sertifisering. Krav til produktmerking og dokumentasjon på dette punkt var utformet slik: Produkter som tilbys som rettferdig handel-sertifiserte skal ha sertifisering på råvarenivå (bomull) og være merket «rettferdig handel» (Fairtrade, Fair for Life eller tilsvarende). Med rettferdig handel menes i dette tilfellet handelsbetingelser som sikrer at arbeidstakere i leverandørkjeder for varene har anstendige arbeidsforhold, samt at følgende minimumskrav er i ivaretatt:

  • Minimumspris til produsentene i råvareleddet
  • Pris-Premium til produsenter
  • Fysisk sporbarhet fra råvare til ferdig produkt

 

Med anstendige arbeidsforhold menes etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Blant slike rettigheter er: frihet fra tvangsarbeid, fravær av verste former for barnearbeid og respekt for minstealder for arbeidstakere, ikke-diskriminering, organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger, lovlige lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse, miljø og sikkerhet, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, mv.

Produkter av bærekraftige materialer

Den andre delen av tildelingskriteriet for etisk handel omhandlet bærekraftige materialer i produkter som tilbys Krav til produktmerking og dokumentasjon på dette punkt var utformet slik:

Produkter som tilbys med Tencel® eller tilsvarende skal være merket. Tilbyder som ønsker å dokumentere kravet gjennom et annet bærekraftig materiale eller fremlegge alternativ dokumentasjon, har det juridiske ansvaret for å vise at dokumentasjonen er likeverdig/tilsvarende og omfatter som minimum følgende krav:

  • Tredjeparts sertifisering av fremstillingsprosess i lukket krets der over 95 % av alle kjemikalier brukes om igjen.
  • Fiber fra skogsplantasjer som er FSC® sertifisert.
  • Produkter som tilbys med GOTS eller tilsvarende skal være merket.

 

For å være sikker på at de fikk inn produkter med gyldig dokumentasjon ble det utformet tydelige dokumentasjonskrav som leverandøren måtte vedlegge tilbudet.

Oslomodellen

Sosiale kontrakts- og kvalifikasjonskrav som ble stilt i anskaffelsen, er en del av Oslomodellen. Siste versjon av denne trådte i krav 1. september i år, og her er det enda strengere krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Sosiale kvalifikasjonskrav sikrer at leverandører som får delta i konkurransen har systemer for samfunnsansvarlig styring av leverandørkjeden og sporbarhetssystemer for varene de tilbyr på kontraktene.

Bærekraftige materialer har blitt en del av tildelingskriteriene. Her fra produksjonen fra IDE sin produksjon i Drøbak.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel