cta1

Nytt navn, nye farger og ny logo

Vi ønsker at navnet vårt skal være enklere å uttale og tydeligere signalisere at vi er del av et stort internasjonal nettverk med søsterorganisasjoner i Storbritannia og Danmark, og snart i Sverige. Navnet skal reflektere at vi er en sentral partner for å skape en mer bærekraftig fremtid.

Se animasjon om fornyelsen her!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1NaJfWr7hHA

Handel for mennesker, samfunn og miljø

Ansvarlig handel bidrar til å løfte enda flere ut av fattigdom og til at vi oppfyller bærekraftmålene. Men for at handel skal lønne seg for mennesker, samfunn og miljø trenger næringslivet, organisasjoner og offentlig sektor faglig veiledning og kompetansebygging. Det er nettopp dette Etisk handel Norge kan tilby, i tillegg til å være et felleskap av bedrifter, offentlig sektor og organisasjoner som deler god praksis. Dette var noe av bakgrunnen for at årsmøtet vårt i april vedtok å fornye navnet vårt, og for styrets valg av ny grafiske profil med hovedpalett av grønnfarger og tilleggspalett med korallfarger. Den tidligere visuelle profilen har klare likhetstrekk med flere av våre konkurrenter, både lokalt og internasjonalt. Fargene, sterkt preget av oransje og gult, oppfylte heller ikke nye lovpålagte krav om universell utforming når de brukes på nettsider, og fargene traff heller ikke så godt blant våre definerte målgrupper.

Kloden vår er logo

Vi har valgt logosymbol og typografi som forenkler, moderniserer og viderefører dagens logo. I dag har vi en logo med to kaffebønner. Grunnformen er beholdt og vår jordklode er plassert over. Effekten blir at interessenter vil kjenne igjen elementer fra dagens logo-ikon, men den blir modernisert og bedre egnet for praktisk bruk, både på små flater og i sosiale medier. Videre skal logoen signalisere at Etisk handel Norge bidrar til å ivareta planetens tåleevne.

Logoen gir også assosiasjoner til sirkularitet. Mange av våre medlemmer er i startfasen med å utforske mulighetsrommet med sirkulær økonomi og logoen viser til at Etisk handel Norge er fremdriftsrettet og vil jobbe mer med sirkulærøkonomi.

Bærekrafteksperten

Etisk handel Norge er mest kjent for å jobbe med menneske- og arbeidstakerrettigheter i de globale leverandørkjedene mens det er mindre kjent at vi også jobber sammen med medlemmene med å forhindre skadelig miljøpåvirkning, med anti-korrupsjonstiltak og bærekraftstrategier og kursing. Nettopp for å vise bredden i Etisk handel Norges arbeid falt valget på vår grønne signaturfarge som i fargesystemet Pantone har navnet «bærekraft», og som vi er alene om å bruke i Norge – så langt! Vi i Etisk handel Norge vil styrke vår posisjon som den foretrukne bærekrafteksperten slik at vi i felleskap kan løse noen av de største utfordringene i vår tid; moderne slaveri, korrupsjon og miljøkrisen. Bruk oss!

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel