Factory, Worker, Textile Industry - A cheerful female factory worker at the Camera for a Portrait while her coworkers are working the background

Ny sikkerhetsavtale for tekstilbransjen ønskes velkommen

Etisk handel-initiativer fra England, Bangladesh, Norge og Danmark ønsker den fornyede sikkerhetsavtalen for tekstilfabrikker i Bangladesh velkommen, etter flere måneder med forhandlinger.

 

Den nye International Accord on Fire and Building Safety som trådte i kraft 1. september i år markerer en viktig milepæl for å fortsette å sikre at arbeidere i den globale tekstilindustrien kan jobbe under trygge forhold der deres rettighetene blir respektert. Den nye avtalen følger etter måneder med forhandlinger, og både utvider og bygger på tidligere erfaringer fra Bangladesh Accord.

Sammen med våre søsterkontorer i England, Danmark og Bangladesh, arrangerte vi som Join Ethical Trading Initiatives et utvidet medlemsmøte for å tilrettelegge for dialog mellom våre medlemmer og aktører i forhandlingene. Deltagere inkluderte blant annet Felicity Tapsell fra tekstilselskapenes forhandlingsutvalg, Christina Hajagos-Clausen fra IndustriALL og Abil Amin, sjef for ETI sitt kontor i Bangladesh. Accord-sekretariatet var også representert for å svare på mer tekniske spørsmål rundt avtalen og prosedyrer. En oppsummering av møtet kan leses her.

 

– Vi ønsker å gratulere forhandlingspartene for å ha kommet frem til en god avtale. Det blir interessant å følge med på prosessen mot en geografisk utvidelse av avtalen, og vi er også glade for å se at aktsomhetsvurderinger er nevnt. Vi oppfordrer våre tekstilmedlemmer som handler fra Bangladesh til å underskrive den nye avtalen og ser frem til å følge prosessen de neste årene, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl til Ethical Trading Initiative.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel