Din rolle

Næringslivsaktører tar opp arbeidsforhold med Malaysia

De siste månedene har internasjonale medier rapportert om systematiske brudd på migrantarbeideres rettigheter i selskaper som produserer hansker til helsesektoren og dagligvarebransjen i flere europeiske land – deriblant Norge.

I etterkant av de første avsløringene signerte IEH og andre organisasjoner, blant annet store offentlige innkjøpere i Norge og Sverige, et opprop som ble sendt til ansvarlige myndigheter i Malaysia.

Siden november 2018 har vi orientert og oppdatert våre medlemmer fortløpende. Medlemmer får også råd og veiledning i saken. Videre har vi tatt initiativ på bransjenivå, det har vært avholdt et godt og konstruktivt møte.

IEH informerer norske myndigheter om utviklingen i saken. 

I dag, torsdag 17. januar, ble det sendt en ny fellesuttalelse til malaysiske myndigheter, signert næringslivsaktører i en rekke land.

Fellesuttalelse fra næringslivsaktører


I brevet uttrykkes bekymring for situasjonen til sårbare migrantarbeidere. Aktørene skriver at det er en høy risiko for at arbeiderne blir utsatt for moderne slaveri. Malaysiske myndigheter inviteres til konstruktiv dialog og samarbeid for å sikre arbeidstaker- og menneskerettigheter i industrien.

«Labour should not come at the cost of their rights as workers and humans»

Hele brevet til malaysiske myndigheter ligger som en pdf nederst i saken. 

Den britiske avisen The Guardian er blant dem som har avdekket flere alvorlige forhold, blant annet knyttet til «debt bondage». Migranter betaler store summer til useriøse arbeidsformidlere i migrantlandet for å få jobb på hanskefabrikkene, og for å få råd til dette setter de seg i stor gjeld til arbeidsformidleren.

Medlemmer som ønsker mer informasjon om saken kan ta kontakt med Magne Paulsrud eller Linn Aakvik i IEH.

Joint statement of the letter

On 17 January, under the leadership of Amfori, the ETI, IEH, ICS, SAI and Sedex sent a letter to the Malaysian government to express their concerns about allegations of severe violations of workers’ and human rights, particularly against migrant workers, that may constitute forced labour or create the conditions that pose a high risk of modern slavery. In the letter, the co-signatories offer the Malaysian government to establish a constructive dialogue and collaboration to tackle the issues at hand.

One of the key issues that the coalition asks the government to reconsider is the current proposal to deduct 20% of migrant workers’ earnings without workers’ consent, which violates international labour standards. amfori will continue to meet with relevant stakeholders to discuss measures on how to navigate these complex issues.

The co-signatories stand ready to work together with the government and engage with institutional partners, leading trade unions, civil society, migrant worker organisations and academics to offer meaningful, appropriate and sustainable solutions to the challenges migrant workers and refugees face in Malaysia.

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel