bilde thea

Motebransjen tar bærekraftige grep

H&M, verdens tredje største klesprodusent og Etisk handel Norge-medlem, vil lede an i kampen for en grønnere moteindustri. Det skal gjøres ved hjelp av sirkulær mote og  elektronisk sporing av klær.

– Innen 2030 kan det være mulig å lage nye produkter av avfall etter forbruk – og kanskje til og med ut av karbonutslipp, hevder internasjonal bærekraftsjef i Hennes & Mauritz, Vanessa Rothschild.

– Det kan bli mulig å lage nye produkter uten å bruke noen nye naturressurser i det hele tatt.

I et lengre intervju med McKinsey & Company forteller den internasjonale bærekraftsjefen hvordan H&M jobber for å få en mer bærekraftig mote. Også på H&Ms sitt Norges-kontor jobbes det kontinuerlig mot en sirkulær fremtid.

– H&M-Group har en klar ambisjon om å bli sirkulære, dette vil si en forretningsmodell hvor mote aldri går ut av kretsløpet, og den blir gjenbrukt og resirkulert. H&M Norge er også en del av denne reisen, og vi stiller oss klart bak holdningen at alle brukte klær har verdi, sier pressekontakt og prosjektleder på bærekraft for H&M Norge og Island, Thea Kjendlie.

Thea Kjendlie er pressekontakt og prosjektleder bærekraft, H&M Norge og Island – Vi skal redusere utslippene våre i tråd med Carbon Law, som sier at alle selskaper uansett størrelse, må halvere sine utslipp hvert tiende år for å være en del av løsningen.

Satser på sirkulær mote

Motebransjen har blitt ansett som en versting, både for bruk av naturressurser og billig arbeidskraft. Men nå jobber bransjen mot grønnere produksjon.

– Målet er å få til de sirkulære forretningsmodellene i stor målestokk. Klesmotens neste normal vil være «eierskifte» i stedet for «eierskap.» Vi som forbrukere vil eie en veldig liten prosentandel av garderoben vår; flertallet av klærne våre blir delt, tror Rothschild.

– Min definisjon av sirkulær mote er en bransje der ressurser og produkter blir i bruk så lenge som mulig før de blir resirkulert eller regenerert til nye produkter, igjen og igjen. Motebransjen har både et  ansvar og muligheten til å gjøre “sirkulær mote” like attraktiv eller enda mer attraktiv som den tradisjonelle moten som har dominert de siste tiårene, sier Rothschild.

I H&Ms høstkolleksjon 2020 ble det utelukkende brukt materialer som har mindre påvirkning på miljøet enn normalt innen tekstilbransjen. Foto: H&M.

Integrerer bærekraftstanken i alle ledd

Men hvordan følger H&M Norge opp arbeidet fra det internasjonale hovedkontoret?

– Lokalt tar vi direkte del i arbeidet med å motivere og engasjere våre kunder og medarbeidere til å ta vare på klærne sine. Alle H&M butikker i verden tilbyr klesinnsamling, uansett merke og uansett tilstand på tekstilene. I vår butikk på Karl Johan tilbyr vi også reparasjonstjenester for å forlenge plaggets levetid. Lokale markeder skal også dele informasjon med våre kunder, så de eksempelvis har kunnskap om det arbeidet vi gjør med materialer som har mindre påvirkning på miljøet, forteller Kjendlie. 

– En del av arbeidet med å motivere og engasjere, gjøres også gjennom våre medarbeidere som har tittelen Sustainability Ambassador. Denne medarbeideren har et spesielt ansvar for å spre kunnskap til kollegaer i butikken, og til våre kunder. Vi gjennomfører også opplæring innenfor bærekraft, og sørger for at arbeidet er integrert i alt vi gjør. Det som er spennende er det engasjementet som vi opplever for bærekraft fra kunder og medarbeidere i hele organisasjonen, sier Kjendlie.

Dette er H&Ms første jeans i 100 prosent resirkulert bomull. 80 prosent av dette er industriavfall og 20 prosent er forbrukeravfall. Foto: H&M.

Overproduksjon av klær

Overforbruk har vært en stor utfordring, men nå mener H&M at de kan finne en løsning på de store miljøbelastningene.

– Ved hjelp av kunstig intelligens vil det være mulig å forstå forbrukernes behov for bare å produsere de riktige plaggene i riktig mengde til riktig sted. På den måten unngår man sløsing. Det utvikles også gjenvinningsmaskiner, som H&M allerede har i Stockholm hvor forbrukerne kan se gamle plagg forvandles rett foran øynene på dem. Ved å legge inn teknologi i selve produktet vil det bli mye enklere for plagg å flyte gjennom sirkulære forretningsmodeller som videresalg, utleie og reparasjon, sier internasjonal bærekraftsjef Vanessa Rothschild.

Vil halvere utslippene for hvert tiende år

Klesindustrien står for rundt 8 prosent av karbonutslippene, og bruker enorme mengder vann, men nå skal utslippene kraftig ned.

– Vi skal redusere utslippene våre i tråd med Carbon Law, som sier at alle selskaper uansett størrelse, må halvere sine utslipp hvert tiende år for å være en del av løsningen. For å nå dette målet innfører vi tiltak som energieffektivisering og overgang til fornybar energi, samtidig som vi faser ut kull,- og olje i produksjonsleddet. Omtrent 80% av våre utslipp kommer fra produksjonsleddet, og det er her vi kan lykkes med å halvere våre utslipp, sier Thea Kjendlie.

-– H&Ms arbeid kan være til inspirasjon for andre, men det er viktig å understreke at miljøutfordringen i tekstilbransjen ikke er et HM problem alene, men en utfordring for hele bransjen, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl.

Berømmer H&M

Daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl, berømmer H&M for at de setter klima og bærekraft høyt på dagsordenen.

– Klesindustrien har et altfor stort klimagassutslipp, men jeg vil berømme våre tekstil-medlemmer slik som H&M for at de ikke bare setter seg store ambisjoner, men at de i praksis viser at de kutter utslippene både i egen virksomhet og ikke minst gjennom leverandørkjedene, hvor det er mest utslipp. H&Ms arbeid kan være til inspirasjon for andre, men det er viktig å understreke at dette er ikke et HM problem alene, men en utfordring for hele bransjen, sier Furustøl.

Overproduksjon gir også arbeidsplasser

– Overproduksjon er et grunnleggende dilemma hvor ikke bare klimahensyn, men også levebrødet til arbeiderne må tas med inn i diskusjonen. Overproduksjonen av klær har gitt levebrød til mange arbeidere som er blitt løftet ut av fattigdommen de siste 30 årene. Hvis etterspørselen går ned, slik vi har sett under koronapandemien, så står arbeiderne igjen på bar bakke.

Hva er løsningen på dette dilemmaet?

– Hvordan er det mulig å vri tekstilproduksjonen over til mer langvarighet, sirkularitet og høyere kvalitet, samtidig som arbeiderne får mer betalt for mindre produksjon? Dette er krevende spørsmål som hele bransjen engasjerer seg i og også fagforeningene, sier Furustøl.

– Jeg håper vi i Etisk handel Norge med vår flerpartsmodell kan være en fasilitator for de ulike partene og at vi i felleskap kan finne gode løsninger som lønner seg for både planeten og arbeiderne.

 

Sirkulær mote betyr at ressursene holdes mest mulig i en sirkel: Den gamle genseren din skal ikke kastes, men gis bort, selges eller repareres. Når den er utslitt, skal den resirkuleres til et nytt plagg, etter det kanskje bli til en klut, eller isolasjon. Først når fibrene er ubrukelige, skal de kastes og brennes – og bli til energi. Minst mulig skal bli til søppel.

 

H&M GROUP

  • H&M driver rundt 5000 butikker i 70 land.
  • Består av kjedene H&M, Cos, Stories, Monki, Weekday og H&M Home.
  • I 2019 var salget i Norge på til sammen 4,6 milliarder kroner.
  • I Norge har antall butikker økt fra 101 i 2010 til 126 i 2020.
  • I verden har antall butikker økt fra 1345 i 2006 til 5076 i 2019
  • H&M er den tredje største klesprodusenten i verden, etter Inditex (Zara), og Fast Retailing (Uniqlo).
  • Administrerende direktør er Helena Helmersson, som tidligere var bærekraftssjef i selskapet. 

Kilder: DN.no, H&M og Statista

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel