Leder for komité og klagemekanisme for seksuell trakassering

Etisk handel Norge besøker verdens nest største produsent av klær og tekstiler

Denne måneden var seniorrådgiver Marthe Røssaak på besøk hos vårt søsterkontor i Dhaka i Bangladesh. Målet for besøket var å igangsette arbeidet med å utvikle ETI Bangladesh sin organisasjonsstrategi, planlegge vårt neste programtilbud innenfor grønn sosial dialog, samt besøke fabrikker og møte arbeiderrepresentanter som har vært gjennom våre program i sosial dialog. På tross av et kort besøk ble den sårbare situasjonen til landet også godt synlig underveis i oppholdet.

(foto i artikkelen: Marthe Kielland Røssaak)

Prosjekt vil styrke ETI Bangladesh og arbeidstakeres rettigheter

Etisk handel-initiativene startet arbeidet i Bangladesh i 2013.

– I dag er vi underveis i et Norad-finansiert prosjekt hos ETI Bangladesh. Norad-prosjektet fokuserer på å styrke sivilsamfunnsaktører innenfor ansvarlige globale leverandørkjeder, sier Marte Kielland Røssaak og forklarer:

– Inneværende prosjekt fokuserer både på å styrke ETI Bangladesh som organisasjon, i tillegg til å styrke deres innsats for arbeidstakeres rettigheter på fabrikker. I Bangladesh jobber kontoret særlig med anstendig arbeid, kjønnslikestilling og klimaresiliens blant tekstilarbeidere.  

Teamet hos ETI Bangladesh. Øverst f.v.: SM Shoeb, Taposh Barua, Nafiz Mahmud Ayon, Shamim, Abil Amin, Mahboob Sobhan. Nederst f.v.: Jinath Mustafiz, Rashna Mahzabin, Sunjida Khatoon, Naznin Begum. Foran: Marthe  Røssaak, Etisk handel Norge og Sara Petersson, ETI UK. Foto: ETI BD

170.000 arbeidere har fått opplæring i sosial dialog

ETI Bangladesh har nylig ferdigstilt et felles program med fokus på kjønnslikestilling og styrking av kvinners rettigheter på tekstilfabrikker.

– I Bangladesh er det lovpålagt å ha en komité og klagemekanisme for seksuell trakassering på fabrikkene. Likevel er denne komitéen sjeldent fungerende, enten fordi den ikke følger krav til sammensetting, at medlemmene ikke er demokratisk valgt eller at arbeiderne generelt ikke kjenner til den. Med Norad-finansiering har ETI Bangladesh de siste 8 månedene implementert treninger og opplæring på 12 fabrikker, som har resultert i at samtlige har opprettet fungerende komitéer med demokratisk valgte medlemmer. ETI Bangladesh har også gjennomført opplæringsprogrammer i sosial dialog for opp mot 170.000 arbeidere siden oppstart. Her har fokuset vært å opprette fungerende arbeiderrepresentasjons-komitéer, forteller Kielland Røssaak.

Women empowerment

– Møtene med arbeiderrepresentanter og SHCC-medlemmer viste women empowerment i praksis. ETI Bangladesh har et tverrgående fokus på kjønnslikestilling og sensitivitet, og kan vise til markante økninger i kvinnelige arbeiderrepresentanter og lederkandidater på flere av fabrikkene. Kvinnene fortalte også selv om hvordan de hadde endret deres syn på å ta lederroller ved fabrikken, sier hun. 

Gjennom opplæringen hadde kvinnene fått økt selvtillit for å ta på seg mer ansvar, og hadde fått både mer respekt og tillatelse til dette hjemmefra.

– Flere av kvinnene fortalte også om hvordan opplæringen om deres rettigheter hadde gitt dem motivasjonen til å endre deres og venners situasjon på hjemmebane, hvor flere hadde fått kontroll over egen økonomi som ofte er uvanlig blant kvinnelige arbeidere i Bangladesh.  

 

På besøk hos Varnes sitt Bangladesh-kontor fikk vi høre om hvordan de jobber med aktsomhetsvurderinger opp mot fabrikkene. Foto: Taposh ETI BD

Enorm inflasjon – lave lønninger

Gjennom besøket fikk vi kjenne på hvor sårbart landet er, både med tanke på politikk og sikkerhet, men også i økende grad på grunn av klimaendringene. Samme uken vi besøkte landet brøt det ut protester blant tekstilarbeidere, som blokkerte gater og vandaliserte busser. Bakgrunnen til protesten er den enorme inflasjonen i landet, hvor priser på basisvarer har økt mens lønningene har forblitt lave.  

40 mennesker drept i eksplosjon

Senere i uken eksploderte en lagerbygning i landets største havneby, Chittagong. Over 40 mennesker ble drept i eksplosjonen, og mange såret. Chittagong er base for nesten all eksport fra landet, og de fleste tekstilfabrikkene sender sine varer dit før de shippes ut av landet på vei mot norske eller europeiske klesbutikker.

Prosjekt i Grønn Sosial Dialog for å møte klimautfordringene

Med dette presserende og enorme skadepotensialet klimaendringene har i Bangladesh, blir viktigheten av vårt kommende program tydeligere. Teamet i Bangladesh vil nå starte opp vårt prosjekt i Grønn Sosial Dialog. Her er målet å styrke arbeidstakeres og sivilsamfunnets kapasitet til å involveres i klima- og miljøspørsmål som angår tekstilindustrien. Vi jobber nå med å utvikle de innledende undersøkelsene som vil kartlegge foreløpig kunnskap og kapasitet til å delta i klima- og miljørelaterte beslutningsprosesser blant tekstilarbeidere. I programmet vil vi se på både lokale og regionale utfordringer i forbindelse med klima og miljø, vannforvaltning og klimautslipp, men også hvilke tiltak som kan gjøres på fabrikker og i lokalsamfunn.  

25 millioner mennesker mistet boligene sine i flom

Bangladesh er også sterkt rammet av flom og oversvømmelser, i tillegg til at de enorme lavlands-områdene er svært utsatt når havnivået øker. De siste ukene har 25 millioner mennesker mistet boligene sine grunnet oversvømmelser, og tallet på internt fordrevne øker hver dag. Avlinger har gått tapt, tilgjengeligheten på mat synker, og det samme gjør gasslagrene. Det anslås at uværet vil fortsette i flere måneder, nå som regntiden tar seg opp.  

 

Bangladesh er svært utsatt for flom og klimaendringer. Foto: Marthe Kielland Røssakk.

Om du er interessert i å høre med fra ETI Bangladesh og lære om prosjektene våre kan du lese på vår prosjektside her – eller melde deg på våre arrangementer om kjønnssensitivitet på tekstilfabrikker her eller hvordan styrke kvinners stilling ved fabrikker her 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel