Login

Bilde 18.08.2021, 12 02 29

Det grønne skiftet og Åpenhetsloven sentralt på Arendalsuka

Etisk handel Norge hadde til sammen fire seminarer under Arendalsuka, hvor tre av disse handlet om ulike innfallsvinkler til hva Åpenhetsloven kommer til å bety for norske bedrifter, og ett om næringsliv i konfliktområder. Etisk handel Norge var også i panelsamtale med Utviklingsminister Ulstein om arven fra Hans Nielsen Hauge til Åpenhetsloven.

 

NB! Se film fra de ulike seminarene nederst i saken.

Åpenhetsloven trer i kraft i løpet av 2022 vil omfatte nærmere 9000 norske bedrifter og få ringvirkninger for svært mange andre virksomheter. Derfor var det også flere andre arrangører som hadde lagt opp til seminarer om hvilke konsekvenser den nye «menneskerettighetsloven for næringslivet» vil bety.

– Arendalsuka var pepret med arrangementer om det grønne skiftet, og det er bra, vi har ikke et minutt å miste for å klare Parisavtalens mål om 1,5 grader, sier daglig leder i Etisk handel Norge Heidi Furustøl.  

– Men ingen snakket om at det grønne skiftet også må ivareta arbeidernes menneskerettigheter. Hva med uighurene som under tvang produserer solceller i Kina eller barnearbeid i forbindelse med innsatsfaktorer som litiumion i batteriene, i elektriske biler og i elektronikk, og tvangsflytting av samfunn? Her tror jeg Etisk handel Norge og våre medlemmer har en viktig rolle å spille fremover, slik at det grønne skiftet både blir bra for klima, naturmangfold og arbeiderne i de globale leverandørkjedene, sier en håpefull daglig leder.

Flere av Etisk Handel Norge sine medlemmer deltok med innlegg på våre seminarer. Blant annet fortalte innkjøpsdirektør i AGRA/Mills Eirik Balchen Gjertsen, hvordan Mills jobber med aktsomhetsvurderinger for å ha kontroll på sine omfattende leverandørkjeder.

Programleder Simen Høy Dybvik fra Etisk handel Norge, Eirik Balchen Gjertsen fra AGRA/Mills, sammen med daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl

Vil Åpenhetsloven føre til mer samfunnsansvar for offentlige oppdragsgivere?

Etisk handel Norge har i en årrekke samarbeidet med Direktoratet for offentlig forvaltning og økonomi (DFØ) om sosiale krav/etisk handel krav i offentlige anskaffelser. På seminaret i Arendal ble oppdaterte kontraktsvilkår presentert som stiller krav til leverandørene om å gjøre en full aktsomhetsvurdering og rapportere på den. Åpenhetsloven vil trolig gjøre at offentlige oppdragsgivere får en enklere jobb med å følge opp leverandørene med henhold til sosiale krav og etisk handel og resultatet blir trolig enda mer samfunnsansvar.

Delta gjerne også på Etisk handel Norges seminar om KOFA og Stavanger kommune som stilte etiske krav, torsdag 26.august kl 09.30-11.00. 200 deltakere er påmeldt, så dette seminaret vekker interesse hos mange.


Omfattende jobb å «spore» soya

Både Bergans, Elkjøp og Denofa deltok på vårt seminar med tittelen: «Samtaler med tre norske handelsbedrifter om åpenhetsloven.» Hege Riverdal Ødegård fra Denofa forklarte hvordan de jobber med sporbarhet når sertifisert soya importeres fra Brasil. Ødegård forteller at hun flere ganger i året besøker gårdene som de kjøper soya fra, og at det følger med et dokument på 2500 sider som viser enhver form for sporbarhet ned til minste detalj, om blant annet arbeidstid til bøndene, deres arbeidsrettigheter og hvordan arbeiderne jobber med soya. Kun 2% av all soya som produseres i Brasil er sertifisert soya. Av dette kjøper Denofa 17% av all sertifisert soya, og soya som sendes til det norske markedet er 100% sertifisert.


Hege Riverdal Ødegaard fra Denofa, Yngvill Ofstad fra Bergans og Camilla Skjelsbæk Gramstad fra Elkjøp i panelsamtale om den kommende Åpenhetsloven, med Simen Høy Dybvik og Heidi Furustøl fra Etisk handel Norge.

Bidrar næringslivet til menneskerettighetsbrudd?

På seminaret «Bidrar norsk næringsliv til menneskerettighetsbrudd i konfliktområder», var det fullsatt sal, hvor daglig leder Heidi Furustøl ønsket velkommen til et panel med representanter fra Norsk Folkehjelp, LO, NHO, Vest-Sahara-komiteen, Docket Prosject og KLP, og fortalte hvilke dilemmaer de ofte står i ved norsk næringsliv tilstedeværelse i konfliktområder. KLP ekskluderer selskaper og trekker ut sine investeringer hvis de oppdager vedvarende kritikk-verdige forhold i leverandørkjedene til norske virksomheter som handler fra konfliktområder. Men ofte gjør mangel på åpenhet i leverandørkjedene, det svært vanskelig å få full oversikt over eventuelle brudd på menneskerettigheter. Utover høsten vil Etisk handel Norge sammen med medlemmene arrangere oppfølgings- seminar og LO og Norsk folkehjelp kommer snart med rapport om status på norsk næringsliv i konfliktområder, her kommer snarlig mer informasjon.

Heidi Furustøl i midten, i samtale med blant andre utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til høyre. Foto: Gjermund Øystese 

Hans Nielsen Hauge i et «glokalt» perspektiv

I år markeres 250-års jubileum for Hans Nielsen Hauges fødsel. Hva kan vi ta med oss fra hans tanker i arbeidet med å skape et mer ansvarlig næringsliv? I panelsamtalen med blant annet utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, trakk Heidi Furustøl frem den nye Åpenhetsloven, som hun synes KRF bør få mer skryt for, etter som det var KRF som fikk loven besluttet i regjeringen. Dette ble godt mottatt av utviklingsminister Ulstein. Videre, så var Hauge imot slaveri og dette synet delte også neste generasjons Haugianere, og her går det en direkte link til Åpenhetsloven, som nettopp skal motvirke moderne slaveri, herunder tvangsarbeid og barnearbeid, i de globale leverandørkjedene. Det som er viktigst nå, ifølge Furustøl, er å motvirke de sterke proteksjonistiske kreftene som blåser over både Norge og verden for øvrig, og holde fast i de globale leverandørkjedene slik at de menneskene som har lidd mest under covid-19, fortsatt skal ha en jobb og dermed komme seg ut av fattigdommen.

Her kan du se våre seminarer i opptak:

Bidrar norsk næringsliv til menneskerettighetsbrudd i konfliktområder?

https://www.facebook.com/EtiskhandelNorge/videos/1789512167919737

Kunnskapshullet som må tettes: Hvordan forbereder norsk næringsliv på åpenhetsloven?

https://www.facebook.com/EtiskhandelNorge/videos/2981956965465406

Hvordan sikre anstendig arbeid og respekt for menneskerettighetene i leverandørkjeden?

https://www.facebook.com/EtiskhandelNorge/videos/264800445145936

Åpenhetsloven + offentlig sektor = mer samfunnsansvar?

https://www.facebook.com/EtiskhandelNorge/videos/280882217141575

Hans Nielsen Hauge i et «glokalt» perspektiv:

https://www.facebook.com/kirkeskipet/videos/hans-nielsen-hauge-i-et-glokalt-perspektiv/369380377896531/?so=permalink&rv=related_videos


 

 

 

 

Medlemskap

Medlemmer i Etisk handel Norge får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel