Etisk handel Norge og Stavanger kommune

KOFA-konklusjon om for strenge etiske krav: Stavanger kommune deler erfaringer

icon calendar 26.08.21 icon separator 26.08.2021 icon clock09.30 icon separator 11.00 icon calendarDigitalt

Stavanger kommune brukte etiske krav som tildelingskriterier i anskaffelse av IKT / brukermaskiner. Første gang gikk bra. I neste prosess, på bakgrunn av klage fra en tilbyder, kom KOFA til den konklusjon at 2 av 4 kriterier ikke var i overenstemmelse med regelverket. Stavanger kommune er uenig. I et etisk handel-faglig perspektiv kan det synes som om Kofa mangler etisk handel-faglig kompetanse. En foreløpig konklusjon er slike tildelingskriterier er all sannsynlighet er kommet for å bli.

 

Torsdag 26. august 2021 vil jurist i Stavanger kommune, Emilia Tufto – og en av «hjernene» bak tildelingskriteriene – dele kommunens erfaringer.

Vi inviterer i første omgang kun medlemmer til webinar. Grunnen er at vi (også) ønsker en samtale om hvordan vi tar dette videre.

 

Tentativ agenda:

 • Innledning og bakgrunn
  • Etisk krav som tildelingskriterier i et «historisk perspektiv»
  • Noen dilemmaer
  • Holdninger i leverandørmarkedene
 • Erfaringer med bruk av etiske krav som tildelingskriterier
 • Veien videre
  • Tildelingskriterier og aktsomhetsvurderinger
  • Markedsdialog og kompetansebygging
  • Arbeidsprosess for veien videre

 

Hvis du vil lese deg opp:

Et utstillingsvindu for IKT-anskaffelser: https://www.anbud365.no/bransjer/it-teknologi/stavanger-europeisk-utstillingsvindu-for-etiske-krav-i-ikt-anskaffelser/

Kofas avgjørelse: https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2021/01/2021-60-Klagenemndas-avgjorelse.pdf

Sak i NRK 8. juni: https://www.nrk.no/rogaland/stavanger-kommunes-krav-til-etisk-handel-var-ulovlige_-mener-kofa-1.15501260

Anbud365, 11. juni: https://www.anbud365.no/regelverk/heia-stavanger-ikke-gi-dere/

Anbud365, 21. juni: https://www.anbud365.no/regelverk/kritikk-og-etikk-i-offentlige-anskaffelser-kommentar-til-debatten-om-kofa-avgjorelse-i-sak-2021-60/

Kursholder