Kontakt oss

Om oss
Dette er Etisk handel Norge

Om oss

Dette er Etisk handel Norge

Etisk handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Vårt formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Alle våre medlemmer rapporterer årlig til oss om fremdrift på etisk handel – rapportene kan bestilles på info@etiskhandel.no. Vår personvernerklæring finner du her.