Login

Om oss
Dette er Etisk handel Norge

Om oss

Dette er Etisk handel Norge

Etisk handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Vårt formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Alle våre medlemmer rapporterer årlig til oss om fremdrift på etisk handel – rapportene kan bestilles på info@etiskhandel.no. Vår personvernerklæring finner du her.