Workshop: Rapportering for medlemmer

På dette kurset vil vi gå gjennom trinn 5 i aktsomhetsvurderinger, rapporteringsløsningen til Etisk handel Norge, og indikatorer for fremdrift.

Kun for medlemmer

Om 4 måneder
13. desember
09:00
- 12:00

Hvor

Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

Språk

Norsk

Pris

Gratis

Bidragsytere

Rikke Mohn Halvorsen
Rikke Mohn Halvorsen
Seniorrådgiver
Jonas Ådnøy Holmqvist
Jonas Holmqvist
Seniorrådgiver

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for − eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø − og tiltak knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

Vi vil på dette kurset gå gjennom trinn 5 i aktsomhetsvurderinger, rapporteringsløsningen til Etisk handel Norge, og indikatorer for fremdrift. Det blir også praktisk veiledning fra rådgiver i Etisk handel Norge knyttet til spørsmål medlemmer måtte ha rundt rapporteringen. 

Målgruppe: 

Ulike virksomheter og stillingsfunksjoner som har en sentral rolle i arbeidet med overvåking og rapportering. Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse. 

Forkunnskaper: 

Det kreves ingen forkunnskaper, men for å få mest mulig ut av workshopen bør du ha satt deg inn i rapporteringsløsningen, og gjerne begynt å fylle den ut. 

Forberedelse:

Det kreves ingen forberedelser, men for å få mest mulig ut av workshopen bør du ha satt deg inn i rapporteringsløsningen til Etisk handel Norge, og gjerne begynt å fylle den ut. 

Oppmøtested: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo. Vi anbefaler fysisk oppmøte, men det er også mulig å delta digitalt, med hensyn til de som har lang reisevei.