Rapportering 2023, offentlig sektor-medlemmer

Vi ønsker, i år som i fjor, å bidra til at våre medlemmer skal ha best mulige forutsetninger til å levere en god rapport.

Kun for medlemmer

Om 5 måneder
7. desember
09:00
- 10:30

Hvor

Språk

Norsk

Pris

Gratis

Bidragsytere

Jonas Ådnøy Holmqvist
Jonas Holmqvist
Seniorrådgiver Etisk handel Norge
Monica Dalberg
Monica Dalberg
Seniorrådgiver

Offentlig sektor (ikke omfattet av åpenhetsloven) hadde sin første rapportering i digital rapporteringsløsning ved forrige rapportering (rapporteringsåret 2022). Webinaret er lagt opp slik at vi sammen kan gå gjennom KPIer og rapportspørsmål der det er ønske om mer veiledning og avklaring. Vi vil også gå gjennom de endringer som er gjort i rapporteringsmalen i etterkant av forrige rapportering. Send gjerne inn spørsmål på forhånd til din medlemsrådgiver. Workshop vil legges opp basert på innsendte spørsmål og dialog underveis.

Målgruppe

Offentlig sektor-medlemmer som ikke er omfattet av åpenhetsloven. Workshop retter seg mot den eller de i virksomheten som skal foreta rapporteringen.

Merk! For medlemmer som benytter rapporteringsmal for bedrift vil det settes opp separat gjennomgang.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper, men for å få mest mulig ut av workshopen bør du ha satt deg inn i rapporteringsmalen.

Forberedelse

Det anbefales at deltagerne har gjort seg kjent med Etisk handel Norges rapporteringsløsning og mal. Spørsmål kan sendes i forkant av workshop til din medlemsrådgiver, evnt. tas med inn i workshop.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Gratis. Kun for offentlig sektor-medlemmer (ikke omfattet av åpenhetsloven) av Etisk handel Norge.