Gjennomgang av Gjennomførernivå

Har din virksomhet nådd Basisnivå og ønsker å vise enda større modenhet i arbeidet med aktsomhetsvurderinger? Da er neste nivå, Gjennomfører, relevant å jobbe mot.

Kun for medlemmer

Om 7 måneder
23. oktober
14:00
- 15:30

Hvor

Webinar

Språk

Norsk

Pris

Gratis

Bidragsytere

Kaja Elise Gresko
Kaja Elise Gresko
Seniorrådgiver
Margrete Eilertsen
Margrethe Eilertsen
Seniorrådgiver

Etisk handel Norge har som mål at våre medlemmer er ledende på aktsomhetsvurderinger og ønsker å støtte medlemmene med å systematisk forbedre sitt arbeid. Ettersom mange medlemmer er kommet godt i gang og har oppnådd Basisnivå, ønsker vi å bistå ambisiøse medlemmer som jobber opp imot det neste nivået i vår nivåvurdering, nemlig: Gjennomfører.   

I dette webinaret vil vi gi en innføring i nivået Gjennomfører og gjennomgå egenrapporteringen samt dokumentasjonskravene som må oppfylles for å oppnå nivået. Gjennom webinaret vil vi gi en grundig innføring i Gjennomførerkravene, samt vise eksempler på god praksis fra andre medlemmer som inspirasjon til videre arbeid. 

 

Målgruppe 

Dette webinaret er kun tilgjengelig for medlemmer.  

Webinaret passer for medlemmer som tidligere har oppnådd Basisnivå og som ønsker å ta det neste steget i arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Det vil også passe for bedrifter som ønsker å forstå hvordan de kan utfordre seg selv og forbedre sine aktsomhetsvurderinger. 

 

Læringsmål 

  • Forstå hva Etisk handel Norges Gjennomførernivå for aktsomhetsvurderinger er, og hvilke krav som settes til dette nivået 
  • Forstå sammenhengen mellom Basisnivå og Gjennomfører 
  • Se eksempler på god praksis fra andre medlemmer 

 

Forkunnskaper  

Deltagerne burde gjøre seg kjent med krav relatert til nivået Gjennomfører før webinaret. Disse finnes på medlemssidene. 

 

Se gjerne dokumentet «Rapportering og nivåvurdering for bedriftsmedlemmer» på medlemssidene. 

 

Kursavgift og vilkår for påmelding 

Kurset er forbeholdt medlemmer av Etisk handel Norge, og er gratis.