Kun for medlemmer, Offentlig sektor

Kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktsvilkår

Etisk handel Norge inviterer til webinar om etisk handel i offentlige anskaffelser.

Kun for medlemmer, Offentlig sektor

Om 1 måned
25. januar
09:00
- 10:30

Hvor

Webinar

Språk

Norsk

Pris

Arrangementet er gratis!

Bidragsytere

Monica Dalberg 8785
Monica Dalberg
Seniorrådgiver Etisk handel Norge
Jonas Ådnøy Holmqvist_8943
Jonas Holmquist
Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Webinaret vil ta for seg hvordan stille relevante og hensiktsmessige krav og kriterier iht. lov om offentlige anskaffelser §5. 

Vi vil i kurset se nærmere på bruk av kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og kontraktskrav. Kurset bygger på Etisk handel Norge sin erfaring med rådgivning av offentlig sektor og vil trekke frem eksempler på god praksis. 

Dette er et innføringskurs og kan komplementeres med Etisk handel Norges kurs i aktsomhetsvurderinger og kurs i kontraktsoppfølging. 

Målgruppe: 

Ansatte i offentlig sektor som jobber med etisk handel i kontraktsutforming.  

Merk: kurset er kun tilgjengelig for Etisk handel Norges medlemmer fra offentlig sektor.  

Pris: Gratis! 

Etisk handel Norge tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er for få påmeldte.