Åpent for alle

Kurs i ansvarlig innkjøpspraksis

Ansvarlig innkjøpspraksis er å utføre innkjøpsprosesser på en måte som muliggjør positiv endring på leverandørnivå og som er til fordel for alle deler av leverandørkjeden. 

Åpent for alle

Om 1 måned
28. august
09:00
- 12:00

Hvor

Hausmannsgate 19

Språk

Norsk

Pris

500 for medlemmer
3000 for ikke-medlemmer

Bidragsytere

Rikke Mohn Halvorsen
Rikke Mohn Halvorsen
Seniorrådgiver
Kaja Elise Gresko
Kaja Elise Gresko
Seniorrådgiver

Å være bevisst på egen innkjøpspraksis er derfor en sentral del av en virksomhets aktsomhetsvurdering og kan ha stor påvirkning på leverandørers mulighet til å etterleve etiske retningslinjer. Dette kurset gir deltagerne kunnskap om sammenhengen mellom innkjøpspraksis og risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Kurset gjennomgår også på eksempler på tiltak og god praksis for å bedre egen innkjøpspraksis og dermed muliggjøre leverandørers arbeid med forbedringer av forhold i leverandørkjeden.  

Målgruppe 

Innkjøpere og Innkjøpsansvarlige, CSR- og etisk handelsansvarlige, merchandisers, logistikk og produktutviklere/designere  

Læringsmål 

Gjennom dette kurset vil deltakerne:  

  • Få en forståelse av sammenhengen mellom egen innkjøpspraksis, åpenhetslovens plikter og spesifikt aktsomhetsvurderinger
  • Få en bedre forståelse av hvordan egen innkjøpspraksis kan forårsake brudd på etiske retningslinjer
  • Få en bedre forståelse av hvordan samarbeid med leverandører om innkjøpsprosedyrer kan redusere risiko for brudd
  • Begynne kartlegging av egen innkjøpspraksis

Forkunnskaper 

Deltakere bør ha god kjennskap til aktsomhetsvurderinger, gjerne ved å ha deltatt på Etisk handel Norges kurs e.l. Deltakere må ha satt seg inn i virksomhetens innkjøps- og/eller sourcing strategi, mål og utfordringer på etisk handel området. Forståelse av virksomhetens prosedyrer for prissetting av produkter er en fordel. 

Ressurser 

  • Presentasjon deles i etterkant av kurs 
  • Etisk handel Norges veileder for ansvarlig innkjøp: Guide to Buying Responsibly 
  • Kartlegging av egen innkjøpspraksis som gjøres på kurset 

  

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 5 virkedager eller senere før kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.  

Merk: Dette kurset er ikke for konsulentselskaper og konkurrerende virksomheter til Etisk handel Norge e.l. 

Dette er et kurs med oppmøte i Hausmanns gate 19, uten mulighet for digital deltakelse.