Åpent for alle

Kontraktsoppfølging etisk handel

I kurset kontraktsoppfølging av etisk handel for offentlig sektor gir vi en introduksjon til aktsomhetsvurderinger som er det sentrale virkemiddelet i virksomheters arbeid med å respektere menneskerettigheter.

Åpent for alle

Om 2 måneder
7. mai
08:30
- 11:30

Hvor

Webinar

Språk

Norsk

Pris

500 for medlemmer
2500 for ikke-medlemmer

Bidragsytere

Monica Dalberg 8785
Monica Dalberg
Seniorrådgiver
Jonas Ådnøy Holmqvist_8943
Jonas Holmqvist
Seniorrådgiver

Kurset gir en innføring i aktsomhetsmodellen, og forutsetninger for å vurdere leverandørers rapportering om aktsomhetsarbeidet. Kurset går også gjennom tilgjengelige verktøy i kontraktsoppfølging og presenterer styrker og svakheter med disse.

Aktsomhetsvurderingsmetoden er bygget opp for å kartlegge og redusere risiko og håndtere negative konsekvenser. Kjennskap til hvordan virksomheter kan redegjøre om dette arbeidet er en forutsetning for å følge opp etisk handel. Aktsomhetsvurderinger er også et viktig virkemiddel for offentlige oppdragsgivere i håndtering av risiko for mennesker, samfunn og miljø av deres egne markedstransaksjoner.

Kurset legger opp til aktiv deltakelse gjennom diskusjoner og oppgaver, blant annet om risikoinformasjon og prioritering.

Kurset gir kunnskap om tilgjengelige verktøy som retningslinjer for leverandører, egenrapporteringsskjemaer og sosiale revisjoner og gir en innsikt i når og hvordan disse bør brukes.

Målgruppe:

Avtaleoppfølgere og andre som jobber med etisk handel hos offentlige oppdragsgivere.

Merk: kurset er kun tilgjengelig for ansatte hos offentlige oppdragsgivere/offentlig sektor. Åpent for medlemmer og ikke-medlemmer.

Pris: Medlemmer: 500, kroner. Ikke-medlemmer: 2500 kroner

Etisk handel Norge tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er for få påmeldte.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 5 virkedager eller senere før kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.