Åpen for alle, Offentlig sektor

Kontraktsoppfølging etisk handel offentlig sektor

Kurset gir en innføring i metoden aktsomhetsvurderinger, og forutsetninger for å vurdere leverandørers rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Åpen for alle, Offentlig sektor

Om 6 måneder
26. oktober
08:30
- 11:30

Hvor

Språk

Norsk

Pris

500
2500

Bidragsytere

Monica Dalberg
Seniorrådgiver
Etisk handel Norge
Jonas Ådnøy Holmqvist
Seniorrådgiver
Etisk handel Norge

Kurset går også gjennom tilgjengelige verktøy i kontraktsoppfølging og presenterer styrker og svakheter med disse.

I kurset kontraktsoppfølging av etisk handel for offentlig sektor gir vi en introduksjon til aktsomhetsvurderinger som er det sentrale virkemiddelet i virksomheters arbeid med å respektere menneskerettigheter. Aktsomhetsvurderingsmetoden er bygget opp for å kartlegge og redusere risiko og håndtere negative konsekvenser. Kjennskap til hvordan virksomheter kan redegjøre om dette arbeidet er en forutsetning for å følge opp etisk handel. Aktsomhetsvurderinger er også et viktig virkemiddel for offentlige oppdragsgivere i håndtering av risiko for mennesker, samfunn og miljø av deres egne markedstransaksjoner.

Kurset legger opp til aktiv deltakelse gjennom diskusjoner og oppgaver, blant annet om risikoinformasjon og prioritering.

Kurset gir kunnskap om tilgjengelige verktøy som retningslinjer for leverandører, egenrapporteringsskjemaer og sosiale revisjoner og gir en innsikt i når og hvordan disse bør brukes.

Målgruppe:

Avtaleoppfølgere og andre som jobber med etisk handel hos offentlige oppdragsgivere.

Merk: kurset er kun tilgjengelig for ansatte hos offentlige oppdragsgivere/offentlig sektor. Åpent for medlemmer og ikke-medlemmer.

Etisk handel Norge tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er for få påmeldte.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 5 virkedager eller senere før kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Kurset er digitalt.