Åpent for alle

Kan offentlige innkjøpere være mindre ansvarlige enn private?

I Norge har større private virksomheter plikt til å forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter i sine verdikjeder. Har offentlige virksomheter den samme plikten? Og om brudd avdekkes, er erstatningsansvaret likt?

Åpent for alle

Om 6 måneder
30. januar
15:00
- 17:00

Hvor

THOMMESSEN, RUSELØKKVEIEN 38, 0251 OSLO

Språk

Norsk

Pris

Gratis

Bidragsytere

ICJ ønsker velkommen til sitt årlige seminar om virksomheters menneske-rettighetsansvar. Denne gang ser vi nærmere på om offentlige og private virksomheter holdes til samme standard – og erstatningsansvar – for å sikre menneskerettigheter i sine verdikjeder.

Når større virksomheter kjøper varer og tjenester plikter de å utføre aktsomhets-vurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette følger av åpenhetslovens § 4.

De fleste offentlige virksomheter faller utenfor åpenhetslovens virkeområde. Anskaffelseslovens § 5 pålegger offentlige innkjøpere (bare?) å «ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter.»

Er dette samme standard som for næringslivet? Er konsekvensene av uaktsomhet de samme? Og hvordan setter vi flere virksomheter i stand til å forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter i sine verdikjeder?

For å sette disse spørsmålene på spissen inviterer vi til en fiktiv (men ikke urealistisk) rettssak ledet av to erfarne advokater. Prosedyren etterfølges av en samtale mellom advokatene og daglig leder i Etisk handel Norge og Universitetet i Oslos innkjøpsavdeling. ICJ-Norge er ordstyrer.

Arrangementet etterfølges av mingling med lett servering.

Trykk her for fysisk eller digital påmelding

Gå til arrangørens side for mer informasjon.