Åpent for alle

CSRD-direktivet: Dette bør du vite

EUs nye direktiv om bærekraftsrapportering vil omfatte ca. 1.700 norske virksomheter. I dette webinaret lærer du mer om direktivet, og hvordan det påvirker din virksomhet.

Åpent for alle

Om 2 måneder
29. august
09:00
- 10:00

Hvor

Webinar

Språk

Norsk

Pris

Gratis
Gratis

Bidragsytere

Cathrine Berg-Nielsen 8811
Cathrine Berg-Nielsen
Seniorrådgiver
Emilie Mysen Moe 8880
Emilie Mysen Moe
Rådgiver

Bærekraftsrapportering har lenge vært preget av frivillige rapporteringsstandarder med store kvalitative og kvantitative mangler, noe som har gjort rapportene vanskelige å sammenlikne og kvalitetssikre. Virksomheter har kunnet velge bort «vanskelige» tema og kun dele den informasjonen de selv har ønsket. For at bærekraftsinformasjon skal ha samme kvalitet som finansiell rapportering har EU innført Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dette vil sette bærekraftsrapportering i system og sikre at strategier og tiltak er iverksatt der det virkelig trengs!

I dette webinaret vil vi gi en kort innføring i direktivet. Tema som vil bli dekket er:

  • Hva er bakgrunnen for direktivet og hvilke andre lover er direkte relatert til CSRD?
  • Hva er kravene i direktivet og hvordan påvirker det din virksomhet?
  • Hvordan overlapper kravene i CSRD med aktsomhetsvurderinger og Åpenhetsloven?
  • Hvordan kan dere begynne å forberede dere til rapportering?

Det vil bli tid til å svare på spørsmål på slutten av webinaret.

Målgruppe

Bedrifter og offentlige virksomheter. Webinaret er rettet mot styre, ledelse, bærekraftsansvarlig og andre som er involvert i bærekraftsarbeidet til virksomhetene.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Gratis. Åpent for alle