Hvordan gjøre due diligence i Kina?

Hvordan kan norske virksomheter gjøre aktsomhetsvurderinger på kinesiske leverandører når dette delvis motarbeides av kinesiske myndigheter?

Kun for medlemmer

Om 4 måneder
17. januar
09:00
- 10:15

Hvor

Live webinar

Språk

Norsk

Pris

Arrangementet er gratis, og kun for medlemmer.

Bidragsytere

Bård B. Bjerken
Advokat i Wikborg Reins Shanghai avdeling
Lars-Åke Severin
Founder and CEO PSU
Lise Synnøve Nordgaard
Norsk generalkonsul ved generalkonsulatet i Shanghai
Heidi Furustøl
Daglig leder Etisk handel Norge

Ifølge media og andre rapporter blir det stadig vanskeligere å gjøre aktsomhetsvurderinger i Kina på grunn av kinesisk anti-spionasje lov og andre forhold. Men hvordan kan norske bedrifter og offentlige virksomheter som er pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven, og etter hvert også EUs bærekraftsrapportering- og aktsomhetsvurderingsdirektiver, gjøre aktsomhetsvurderinger på kinesiske leverandørkjeder, som ofte vil være prioritert høyrisiko hos mange bedrifter? Kan handlingsrommet for aktsomhetsvurderinger være større enn det vi får inntrykk av?

Til å snakke om dette viktige teamet har vi invitert tre Kina-kjennere. Først ut er Lise Synnøve Nordgaard konsul i Shanghai som vil snakke om hvordan utenriksstasjonene forholder seg til åpenhetsloven og hvordan de kan bidra til bedriftenes risikokartlegging av leverandørkjeden i høyrisikoland slik som Kina.

Bård Bjerkan er advokat i Wikborg Reins Shanghai avdeling og gi en innføring i hvordan bedrifter skal forholde seg til kinesiske lover og samtidig gjøre lovpålagte aktsomhetsvurderinger.

Lars-Åke Severin er daglig leder i sikkerhets- og compliance rådgivningsselskapet PSU i Kina og vil vise praktiske eksempler på hvordan de jobber med Business intelligence screening og risikokartlegginger i Kina.

Etter innledningene vil det være anledning for medlemmer å stille spørsmål eller komme med kommentarer.

Medlemsforumet foregår under Chatham House Rules og modereres av daglig leder Heidi Furustøl.

Om innlederne

Lars-Åke Severin

 

Founder and CEO PSU

Lars-Åke Severin is the founder and CEO of the Security and Compliance Consultancy firm PSU. Lars-Åke has a background from the Swedish Armed Forces, the Swedish Police and Swedish Security Police (SÄPO). Lars-Åke operationally led the Swedish Royal Family Close Protection Teams and founded Her Royal Highness Crown Princess Victoria‘s Close Protection Team.

Lars-Åke founded PSU in China in 2006 and is one of the leading foreign experts on security management in China. Lars-Åke is also Director and member of the board of the Swedish industrial company Bulten (China) and Chairman of the board at Powercell China. From 2010 to 2016 Lars-Åke served as Director of the main board for Swedish Chamber of Commerce in China and from 2016-2021 as its Chairman.

Lars-Åke is an often-engaged speaker on Risk Management and Compliance Strategies in complex environments. https://www.psuchina.com.cn/

 

Bård B. Bjerken

 

Bård B. Bjerken er Wikborg Reins norske representant ved advokatfirmaets Shanghai-kontor og rådgir regelmessig internasjonale selskaper i Kina. Han bistår norske selskaper særlig med corporate og compliance oppdrag i forbindelse med deres Kina-virksomhet, og i forbindelse med forhandlinger, avtaleinngåelse og tvistehåndtering på tvers av landegrensene. Bård er kvalifisert som både norsk advokat og Solicitor of England & Wales og er styremedlem i Norwegian Business Association China.

 

Lise Synnøve Nordgaard

 

Lise Nordgaard er norsk konsul ved generalkonsulatet i Shanghai og hun er utdannet cand. Philol. Nordgaard har tidligere vært utstasjonert blant annet i Yangong, Beijing, Singapor og Moskva

 

Heidi Furustøl,

Daglig leder i Etisk handel Norge og medlem av Etikkinformasjonsutvalget som skrev utkastet til Åpenhetsloven.

Arrangementet er kun for medlemmer av Etisk handel Norge.