Login

Åpen for alle

Hva betyr åpenhetsloven for norske virksomheter?

Åpenhetsloven pålegger rundt  9000 norske virksomheter å rapportere på aktsomhetsvurderinger. I dette webinaret lærer du mer om hvordan du skal jobbe med åpenhetsloven.

Åpen for alle

Om 2 måneder
6. desember
09:00
- 10:00

Hvor

Språk

Norsk

Pris

Gratis
Kaja Elise Gresko
Kaja Elise Gresko
Seniorrådgiver
Margrete Eilertsen
Margrethe Eilertsen
Seniorrådgiver
09.00-09.15
Hva er åpenhetsloven?
09.15-09.45
Gjennomføring og rapportering på aktsomhetsvurderinger
09.45-10.00
 Spørsmål og svar fra deltakerne

I dette webinaret får du en kjapp innføring i åpenhetsloven og hvordan din bedrift kan jobbe for å overholde disse kravene. Vi forklarer hva åpenhetsloven betyr for norske selskaper, aktsomhetsvurderings-metodikkens 6 steg gjennomgås og eksempler på god rapportering presenteres.

 Åpenhetsloven har et todelt formål om både å sikre forbrukere, organisasjoner, fagforeninger og andre tilgang til informasjon om grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i virksomheter og i leverandørkjeder, samt å bidra til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid. Loven legger opp til at selskaper må ta et større ansvar for å sikre anstendige arbeidsvilkår i sin leverandørkjede gjennom å foreta aktsomhetsvurderinger og rapportere på dem.

Etisk handel Norge var representert i Etikkinformasjonsutvalget ved daglig leder Heidi Furustøl og har bidratt til utvalgets rapport og utformingen av selve lovforslaget. I over 20 år har vi bistått hundretalls norske bedrifter med gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, og vi er glade for at Åpenhetsloven nå er iverksatt.

Vi jobber for at våre medlemmer skal være ledende på aktsomhetsvurderinger og leverandørkjedestyring. Vårt objektive basisnivå og benchmark er spesialdesignet for å overholde lovkravene i henhold til Åpenhetsloven, og våre medlemmer får tilgang på ekspertise og individuell oppfølging for å oppnå basisnivået innenfor to års medlemskap.