Gjennomgang av Basisnivå

Hvordan kan du som bedriftsmedlem i Etisk handel Norge sikre at bedriften kommer opp på Basisnivå for aktsomhetsvurderinger?

Kun for medlemmer

Om 10 måneder
27. september
12:00
- 13:30

Hvor

Språk

Norsk

Pris

Gratis

Bidragsytere

Margrete Eilertsen
Margrete Eilertsen
Seniorrådgiver
Kaja Elise Gresko
Kaia Elise Gresko
Seniorrådgiver

Vi ønsker å støtte våre medlemmer på veien mot Basisnivået for 2023-rapporteringen som skal leveres i Q1, 2024. I webinaret tar vi en grundig gjennomgang av egenrapportering, dokumentasjonskrav og rapporteringsmalen, samt viser eksempler på god praksis fra andre medlemmer.   

 

Målgruppe: 

Dette webinaret er kun tilgjengelig for Etisk handel Norges medlemmer.  

Webinaret er for bedrifter og andre virksomheter som benytter Etisk handel Norges virksomhets-mal, og som ønsker hjelp til å komme opp på basisnivå.  

Merk! For medlemmer som benytter rapporteringsmal for offentlig sektor vil det settes opp separat gjennomgang.  

 

Læringsmål: 

  • Forstå hva Etisk handel Norges Basisnivå for aktsomhetsvurderinger er, og hvilke krav som settes til dette nivået. 
  • Få en god, overordnet, oversikt over kravene for Basisnivå.  
  • Se eksempler på god praksis fra andre medlemmer. 

 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper, men for å få mest mulig ut av webinaret bør du ha satt deg inn i rapporteringsmalen for bedrifter, og gjerne begynt å fylle ut. 

Se gjerne dokumentet «Rapportering og nivåvurdering for bedriftsmedlemmer» på medlemssidene. 

 

Forberedelse:

Det anbefales at deltagerne har gjort seg kjent med Etisk handel Norges rapporteringsløsning og mal, og eventuelle krav gjeldende GRI-rapportering.