Kun medlemmer

EUDR og avskogingsfrie leverandørkjeder: Hva skjer nå?

Det er ett år siden EUs forordning om avskogingsfrie råvarer og produkter (EUDR) ble vedtatt og publisert. Hva er status i Norge og hvordan skal norske virksomheter forberede seg for implementering?

Kun medlemmer

Om 2 uker
11. juni
09:00
- 10:30

Hvor

Hausmannsgate 19

Språk

Norsk

Pris

Arrangementet er gratis og åpent kun for medlemmer.

Bidragsytere

Rikke Mohn Halvorsen DSC_9177
Rikke Mohn Halvorsen
Seniorrådgiver Etisk handel Norge
Andres svart hvitDSC_9295
Andres Lopez
Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Lovteksten fra EU er vedtatt. Forordningen gjelder for klima- og arealbruksendringer fra avskoging og skogforringelse i forbindelse med omsetting av råvarene soya, storfekjøtt, palmeolje, trevirke, kakao, gummi og kaffe samt bearbeidede produkter som lær, sjokolade, trykket papir og møbler på det europeiske markedet.  

Vi vet at den også indirekte vil påvirke flere virksomheter ved at det settes strengere krav til sporbarhet og dokumentasjon i hele leverandørkjeden. Et sentralt punkt i forordningen er at relevante produkter og råvarer må være produsert på arealer som ikke har blitt avskoget eller har forårsaket skogforringelse etter 31.12.2020. Men hvordan skal man dokumentere og redegjøre for dette i praksis og hvordan vil norske myndigheter følge opp de nye lovkravene?  

Vi inviterer til et medlemsforum der vi får høre mer fra Miljødirektoratet om hvordan de jobber med forordningen, hva som blir viktig for norske virksomheter fremover og hvordan de ser for seg oppfølgingen videre.  

AGENDA: 

09.00 – 09.15  Velkommen og intro v/ Etisk handel Norge  
09.15 – 10.00  EUs avskogingsforordning: Innhold, status og forberedelse for implementering v/ Miljødirektoratet 
10.00 – 10.30   Samtale og Q&A  

 

Målgruppe 

Bedrifter og offentlige virksomheter som på en eller annen måte er tilknyttet den nye forordningen på avskogingsfrie leverandørkjeder, eller andre som er interessert i tematikken.  

Kun for medlemmer.  

Forkunnskaper (valgfri) 

Det kreves ingen forkunnskaper, men for å få mest mulig ut av seminaret og diskusjonene bør du ha noe kjennskap til EUDR.   

Kursavgift og vilkår for påmelding 

Gratis. Kun for medlemmer av Etisk handel Norge 

Etisk handel Norge tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er få påmeldte.  

Transport (hvis fysisk arrangement):   

Våre lokaler i Hausmanns gate 19 ligger sentralt til i Oslo, og vi oppfordrer alle deltakere til å benytte seg av kollektivtransport til arrangementet. Kontoret er 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, og nærmeste kollektivstopp er Nybrua (trikk), Jakob Kirke (buss), Hausmanns Bru (buss/trikk) og Grønland (t-bane).