Åpent for alle

Risiko i egen leverandørkjede, hvordan kartlegge?

Dette kurset vil gå i dybden på trinn 2 i aktsomhetsvurderingsmodellen, risikokartlegging overordnet og kartlegging av leverandør

Åpent for alle

Om 2 uker
13. juni
09:00
- 12:00

Hvor

Digitalt

Språk

Norsk

Pris

500 kr for medlemmer
3500 for ikke-medlemmer

Bidragsytere

Cathrine Berg-Nielsen 240x240 DSC_7326
Cathrine Berg-Nielsen
Seniorrådgiver

Risikokartlegging handler om å identifisere virksomhetens risiko for, og faktiske negative påvirkning eller skade på, mennesker, samfunn, miljø og dyr, inkludert i leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser. Det handler om å først danne seg et overordnet risikobilde, for så å prioritere mest vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging av leverandør og håndtering av funn. Hvordan virksomheten er involvert i eventuell negativ påvirkning er sentralt for å avgjøre riktig respons og tiltak. Involvering av interessenter, spesielt påvirkede parter, er sentralt i kartleggingsarbeidet, så vel som i tiltak for å håndtere utfordringene på en god måte. 

På dette 3-timerskurset vil du lære følgende:

-Hva skal du se etter i risikokartlegging?

-Hvilke kilder bør du benytte, og hvordan?

-Hvordan prioritere risiko for videre kartlegging og tiltak, basert på alvorlighetsgrad, omfang og mulighet for reversering 

- Metoder og verktøy for kartlegging hos produsent og mellomledd: Egenrapporteringsskjemaer,  revisjoner, besøk og undersøkelser, interessentinvolvering.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kursavgift: 500 kr for medlemmer/3500 kr for ikke-medlemmer

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 5 virkedager eller senere før kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Merk: Dette kurset er ikke for konsulentselskaper og konkurrerende virksomheter til Etisk handel Norge e.l.