Åpent for alle

CSRD-direktivet: Dette bør du vite

På dette webinaret vil du få en oversikt over hva det nye direktivet for bærekraftsrapportering innebærer for din virksomhet og hvordan du kan forberede deg til rapportering.

Åpent for alle

Om 3 måneder
31. oktober
09:00
- 10:00

Hvor

webinar

Språk

Norsk

Pris

Gratis

Bidragsytere

Cathrine Berg-Nielsen 8811
Cathrine Berg-Nielsen
Seniorrådgiver
Emilie Mysen Moe 8880
Emilie Mysen Moe
Rådgiver

Bærekraftsrapportering har lenge vært preget av frivillige bærekraftsstandarder med store kvalitative mangler, noe som har gjort rapportene vanskelige å sammenlikne og kvalitetssikre. Virksomheter har kunnet velge bort «vanskelige» tema og kun dele den informasjonen de selv har ønsket. For at bærekraftsinformasjon skal ha samme kvalitet som finansiell rapportering har EU innført Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dette vil sette bærekraftsrapportering i system og sikre at strategier og tiltak er iverksatt der det virkelig trengs!  

I dette webinaret vil vi gi våre medlemmer en kort innføring i direktivet. Tema som vil bli dekket er: 

  • Hva dekker direktivet og hvordan påvirker det din virksomhet? 
  • Hvordan kan dere begynne å forberede dere til rapportering? 
  • Hva er relevante forkortelser og begrep dere bør kjenne til? 
  • Hvordan overlapper kravene i CSRD med aktsomhetsvurderinger og rapportering til Etisk handel Norge? 
  • Hvordan kan Etisk handel Norge hjelpe medlemmer med CSRD fremover?

 

Målgruppe  

Bedrifter og offentlige virksomheter. Webinaret er rettet mot de som er ansvarlige for eller involvert i bærekraftsarbeidet til virksomhetene. 

Kursavgift og vilkår for påmelding  

Gratis. Åpent for alle.