Åpent for alle

ARENDALSUKA: To år med åpenhetsloven – ser vi mer ansvarlige leverandørkjeder?

Hva viser resutatene etter to år med åpenhetsloven? Har norske virksomheter oppnådd mer ansvarlige leverandørkjeder?

Åpent for alle

Om 3 uker
12. august
17:00
- 18:00

Hvor

Impact Hub, Arendal

Språk

Norsk

Pris

Gratis

Bidragsytere

Christoffer Bjørnum
Underdirektør, tilsynsavdelingen, Forbrukertilsynet
Linda Vist
Bransjedirektør handel, NHO Service og handel
Kathrine Fauske
Nestleder, internasjonal avdeling, LO
Sofie Oraug-Rygh
Director ESG, Communication and Public Affairs, Jordanes
Pia Uhre Trulsen
Konstituert avdelingsleder for samfunnsansvar, Sykehusinnkjøp HF
Per Løberg Eriksen
Sustainability Manager, Melbye Group
Siri Norhagen
Sustainability Manager, IKEA Norge
Heidi Furustøl
Moderator og daglig leder, Etisk handel Norge
Simen Høy Dypvik
Seniorrådgiver Etisk handel Norge

 

Hva er resultatene etter to år med åpenhetsloven? Har loven ført til at norske virksomheter tar mer ansvar i sine leverandørkjeder eller er det kun blitt mer rapportering? Og hvordan opplever leverandører og deres ansatte de nye lovkravene? Vi spør medlemmer i Etisk handel Norge fra næringsliv, sivilsamfunn og fagbevegelse, i tillegg til Forbrukertilsynet som fører tilsyn med loven. Vi lanserer også ny utgave av vår god praksis-publikasjon Åpenhet om ansvar, hvor vi har samlet gode eksempler fra våre medlemmers aktsomhetsvurderinger.

Det blir to påfølgrende panelsamtaler med ulike deltakere:

Panel 1: Hva har vi lært etter to år med åpenhetsloven? Lykkes virksomhetene med aktsomhetsvurderingene eller er det en papirmølle?

Panel 2: Hvilke effekter ser vi på leverandørkjedene? Hvordan oppleves ny lovgivning for leverandørene og interessentene?

Mer informasjon kommer, og legges også ut på Arendalsukas nettside.

Legg datoen inn i din kalender allerede i dag.