Åpent for alle

ARENDALSUKA: Norsk næringsliv i krig og konflikt

Det har foregått en lengre debatt om hvilket ansvar norske våpenselskaper har for å påse at deres varer og tjenester ikke brukes i krigføringen på Gaza.

Åpent for alle

Om 3 uker
13. august
09:00
- 10:00

Hvor

Lille Hotell, Arendal, Toppleiligheten.

Språk

Norsk

Pris

Gratis

Bidragsytere

Mads-Harlem.jpg
Mads Harlem
Advokat, menneskerettighetsjurist,, Redd Barna
petersson-eivind-vad-ii-sh
Eivind Vad Petersson
Statssekretær, Arbeiderpartiet
Heidi Furustøl8861
Heidi Furustøl
Daglig leder Etisk handel Norge
Frode Elgesem, Kontaktpunket© Fredrik Naumann/Felix Features
Frode Elgesem
OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og representant for norske våpenprodusenter.
 

Hvor langt strekker ansvaret seg for norsk næringsliv og våpenprodusenter spesielt?

Det blir lett frokostservering fra kl. 08.30. Selve arrangementert begynner kl. 09.00.

Delta i debatten sammen med statssekretær i UD Eivind Vad Petersson, advokat Mats Harlem i Redd Barna, daglig leder Heidi Furustøl i Etisk handel Norge, advokat Frode Elgesem i OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og representant for norske våpenprodusenter.

Åpenhetsloven pålegger norske virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger etter OECDs 6-trinns modell. Norge har tilsluttet seg OECDs retningslinjer om ansvarlig næringsliv hvor det forventes at selskaper skal utføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forhindre og begrense virksomhetens negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Dette inkluderer også nedstrøms-aktsomhetsvurderinger på videresalg av produkter og tjenester. Mens åpenhetslovens definisjon av nedstrøms er noe snevrere enn OECDs, så presiserer Forbrukertilsynet på sine nettsider at OECDs reviderte «Retningslinjene anbefaler nå at virksomheter i sine aktsomhetsvurderinger tar i betraktning kjente eller rimelig forutsigbare omstendigheter knyttet til bruken av deres produkter eller tjenester som kan føre til negative konsekvenser». Når det er krig og væpnet konflikt, øker graden av alvorlige brudd på menneskerettighetene og virksomhetene må gjøre skjerpede aktsomhetsvurderinger. Det finnes lite veiledning på området, men Etisk handel Norge publiserte nylig veilederen Hightened Due Diligence i Challenging Contexts.

Nedstrøms-aktsomhetsvurderinger og skjerpede aktsomhetsvurderinger er like aktuelt for alle virksomheter og gjelder ikke bare våpensalg, så her kan du lære mye om næringslivets ansvar i krig og konflikt.  Du er hjertelig velkommen tirsdag 13. august til frokost fra kl 08.30 og kl 09.00 til debattmøte.

Debattmøtet arrangeres av Etisk handel Norge sammen med Redd Barna.

Her finner du programmet på Arendalsuka sin side.