Anskaffelsesutvalget og menneskerettigheter

Etisk handel Norge inviterer til medlemsforum om nytt forslag til anskaffelsesregler med utvalgsleder Halvard Haukland Fredriksen. 

Kun for medlemmer

Om 6 måneder
4. januar
09:00
- 10:15

Hvor

Språk

Norsk

Pris

Gratis, kun for medlemmer

Bidragsytere

Jonas Holmqvist
Seniorrådgiver Etisk handel Norge
Heidi Furustøl
Daglig leder Etisk handel Norge
Halvard Haukland Fredriksen
Leder Anskaffelsesutvalget og professor i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen
Sofie Aarseth Eide
Juridisk rådgiver i Oslo kommunes Utviklings- og kompetanseetat (UKE). Har vært med i arbeidet med den nye Oslomodellen og skrevet masteroppgave om åpenhetsloven
Pia Trulsen
Spesialrådgiver etisk handel i Sykehusinnkjøp, hvor hun jobber med å utvikle krav og følge opp avtaler. Pia har også hovedansvaret for Sykehusinnkjøps redegjørelse i henhold til åpenhetsloven.

Anskaffelsesutvalget har levert et forslag til ny lov om offentlige anskaffelser med endringer i omtalen av samfunnshensyn og endringer i kravene som stilles til etisk handel. Vi ønsker å få medlemmenes kommentarer om forslaget og innspill til høringssvaret Etisk Handel Norge skal sende innen 10. februar. 

Leder av Anskaffelsesutvalget, professor i rettsvitenskap Halvard Haukland Fredriksen, presenterer hovedforslagene til endringer, spesielt innenfor menneskerettigheter og miljø. Vi har bedt noen medlemmer om kommentarer til Fredriksens presentasjon og deretter vil alle medlemmer kunne stille spørsmål til Haukland Fredriksen. 

Da forslaget ble presentert på DFØs frokostmøte i november, la Haukland Fredriksen vekt på at han så på NOU-en som et oppspill til en prosess hvor hele anskaffelses-Norge går inn i detaljene og skriver gode høringsuttalelser.  Vi ser frem til gode diskusjoner på møtet.  

Målgruppe: 

Medlemmer i Etisk handel Norge, spesielt offentlige oppdragsgivere og leverandører til offentlig sektor 

Merk: Kurset er kun tilgjengelig for Etisk handel Norges medlemmer.  

Kurset er digitalt.