Åpent for alle

Aktsomhetsvurderinger i praksis

Åpenhetsloven stiller krav om at virksomheter skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Men hva vil egentlig det si i praksis? 

Åpent for alle

Om 2 måneder
12. september
09:00
- 12:00

Hvor

På Teams

Språk

Norsk

Pris

Pris for medlemmer: 500
Pris for ikke-medlemmer: 1500

Bidragsytere

Foto: Etisk handel Norge
Silje Marie Rosenholm
Seniorrådgiver
Simen Høy Dypvik DSC_7434
Simen Høy Dypvik
Seniorrådgiver

På dette kurset vil deltakerne få en praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger som systematisk tilnærming til å håndtere risiko for negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Vi vil se på pliktene i åpenhetsloven, bli kjent med aktsomhetsvurderinger som arbeidsmetode, og se hvordan aktsomhetsvurderinger kan bidra til å skape positive endringer i globale leverandørkjeder.  

 

Kurset vil gå igjennom alle trinnene i aktsomhetsvurderinger: 

  1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
  2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
  3. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger 
  4. Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak 
  5. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert 
  6. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd. 

 

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 5 virkedager eller senere før kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Etisk handel Norge tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er få påmeldte. Påmelding er bindende. Du kan melde deg av med minst 10 virkedagers varsel før kursdato uten gebyr. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato blir det lagt til et avmeldingsgebyr som tilsvarer 25% av kursavgiften. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved å la være å møte opp, må hele kursavgiften betales.

Merk: Dette kurset er ikke for konsulentselskaper og konkurrerende virksomheter til Etisk handel Norge eller lignende.