Login

Åpen for alle

Aktsomhetsvurderinger i praksis, digitalt kurs

Åpenhetsloven stiller krav om at virksomheter skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Men hva vil egentlig det si i praksis? 

Åpen for alle

Om 4 uker
25. oktober
09:00
- 11:00

Hvor

På Teams

Språk

Norsk

Pris

Pris for medlemmer: 500
Pris for ikke-medlemmer: 1500
Simen Høy Dypvik DSC_7434
Simen Høy Dypvik
Seniorrådgiver
Monica Dalberg
Monica Dalberg
Seniorrådgiver

På dette kurset vil deltakerne få en praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger som systematisk tilnærming til å håndtere risiko for negativ påvirkning på mennesker, dyr, samfunn og miljø. Vi vil se på pliktene i åpenhetsloven, bli kjent med aktsomhetsvurderinger som arbeidsmetode, og se hvordan aktsomhetsvurderinger kan bidra til å skape positive endringer i globale leverandørkjeder.  

 

Kurset vil gå igjennom alle trinnene i aktsomhetsvurderinger: 

  1. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
  2. kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
  3. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger 
  4. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak 
  5. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert 
  6. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.