Aktsomhetsvurderinger i offentlig anskaffelser

På dette kurset vil deltakerne få innføring i aktsomhetsvurderinger som metodikk og hvordan dette arbeidet er knyttet opp mot fasene i anskaffelsesprosessen. 
Om 11 måneder
26. august
23:00
- 15:00

Hvor

Hausmanns gate 19

Språk

Norsk

Pris

Pris for medlemmer 500 kr.-
Pris for ikke medlemmer 2500 kr.-

Bidragsytere

Monica Dalberg
Monica Dalberg
Seniorrådgiver, Etisk handel Norge
Jonas Ådnøy Holmqvist
Jonas Holmqvist
Seniorrådgiver, Etisk handel Norge

Vi vil også se nærmere på grensesnittet mellom tilbyder og oppdragsgiver i forhold til utføring, delaktighet og ansvar innenfor de ulike trinnene. Ved å bruke aktsomhetsvurderinger som arbeidsmetode vil vi se hvordan samtlige kan bidra til å skape positive endringer i globale leverandørkjeder, uavhengig av hvor i leverandørkjeden virksomheten befinner seg. 

Kurset vil gå igjennom alle trinnene i aktsomhetsvurderingen: 

  1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
  2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
  3. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger 
  4. Følge opp gjennomføring og resultater av tiltak 
  5. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert 
  6. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd. 

Merk: kurset er kun tilgjengelig for ansatte hos offentlige oppdragsgivere/offentlig sektor. Åpent for medlemmer og ikke-medlemmer. 

Kurset gjennomføres fysisk med mulighet til å delta digitalt.  

Målgruppe

Innkjøpere, avtaleoppfølgere og andre som jobber med etisk handel hos offentlige oppdragsgivere.