Åpent for alle

Å forebygge diskriminering i leverandørkjeder

Diskriminering er en global utfordring og arbeidet går sakte. Å adressere utfordringene krever handling, langsiktige strategier og samarbeid.

Åpent for alle

Om 2 uker
12. april
09:00
- 10:00

Hvor

Webinar

Språk

Norsk, Engelsk

Pris

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Bidragsytere

Meena Varma
Meena Varma
Leder i International Dalit Solidarity Network
Maya-profilbilde
Maya Sunde Sing
Programrådgiver Menneskerettighetsfondet,
Silje Marie Rosenlund DSC_9220
Silje Marie Rosenlund
Seniorrådgiver Etisk hnndel Norge

Diskriminering er en global utfordring og arbeidet går sakte. Å adressere utfordringene krever handling, langsiktige strategier og samarbeid.  I dette webinaret tar vi for oss arbeid med å forebygge diskriminering i leverandørkjeder 

Vi får besøk av daglig leder i International Dalit Solidarity Network, Meena Varma for å snakke om hvordan de jobber for å hindre diskriminering knyttet til kastesystemet i India. 

Etisk handel Norge vil også presentere hvordan virksomheter kan jobbe systematisk for å forebygge diskriminering i sin verdikjede. 

Diskriminering - ett av Etisk handel Norges 13 prinsipper

Diskriminering er et av Etisk handel Norges 13 prinsipper som skal bidra til å ivare menneskerettigheter, dyrevelferd og redusere påvirkning på miljø. Prinsippet er basert på ILO-konvensjonene nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi og 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke, samt FNs Kvinnekonvensjon.  

Diskrimineringprinsippet 

4.1.  Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på̊ etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.  

4.2.  Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd, og mot diskriminering eller oppsigelse på̊ usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet