Silje Marie Rosenlund

Silje har lang erfaring med bærekraft og miljø fra bygg og anlegg- og avfallsbransjen, både som leder og rådgiver. Hun har jobbet for Avfall Norge, EVRY og Equinor, og vært bærekraftansvarlig i Mesta. Silje har ledet strategi- og rapporteringsprosesser og flere prosjekter og er en dreven fasilitator og foredragsholder, og holder workshops og kurs innenfor bærekraft, sirkulærøkonomi og innovasjon. Silje har utdanning innen organisatorisk kommunikasjon fra NTNU og har jobbet både strategisk og operativt med dette i ulike bransjer siden 2010.