Rikke Mohn Halvorsen

Rikke har en Bachelor i utviklingsstudier og en master i Society, Science and Technology med fordypning i innovasjonssystemer og fornybare energisystemer. Rikke har tidligere jobbet med systemsertifiseringer med fokus på leverandørrevisjoner i ulike sektorer, men særlig inn mot næringsmiddelindustrien. Hun har også hatt operativt ansvar for sosiale revisjoner og oppfølging av ulike bærekrafts- og leverandørkjede-prosjekter i Nord-Europa. Rikke har også erfaring som konsulent med hovedfokus på prosessoptimalisering og ESG-rapportering.

I Etisk handel Norge er Rikke en del av Dagligvare-teamet og har en portefølje med hovedvekt av medlemmer fra denne sektoren, men har også erfaring med risiko knyttet til bygg og anlegg. Rikke har videre ansvar for utvikling av ressurser for våre medlemmer, holder ulike kurs og arrangerer seminarer. Hun leder også satsningen Etisk handel Norge har på avskogingsfrie leverandørkjeder med tilhørende risikoprodukter.

Rikke motiveres av komplekse utfordringer og samarbeid på tvers.