Lars Igesund

Lars Igesund er kontorleder i Etisk handel Norge, og har lang administrativ erfaring fra organisasjonslivet, inkludert daglig leder i Ungdomssymfonikerne, og adminstrativ leder i Norsk Komponisforening.  Lars har hovedfag fra UiO, med musikkvitenskap, pedagogikk og adminstrasjon og ledelse i fagkretsen, samt tilleggsutdanning fra BI.

Lars koordinerer det daglige regnskapsarbeidet, inkludert løpende budsjettoppfølging av prosjekter og organisasjonen som helhet, og lønn. Lars har også faste oppgaver tilknyttet medlemsoppfølging, kurs og arrangementer, samt IT.