Jonas Ådnøy Holmqvist

Jonas Ådnøy Holmqvist er seniorrådgiver i Etisk handel Norge. Jonas er leder for Etisk handel Norges offentlig-sektor-team. Jonas er medlemsrådgiver for medlemmer fra offentlige og private virksomheter. Medlemmer i offentlig sektor spenner fra statlig eide foretak til kommuner og fylkeskommuner. Bygg og anlegg, IKT og tekstil er viktige risikokategorier for mange i denne gruppen. Som medlemsrådgiver støtter Jonas medlemmene i implementering av aktsomhetsvurderinger i anskaffelsesprosesser og imøtegåelse av åpenhetsloven. Jonas er også ansvarlig for Bærekraft 17, samarbeidet om bærekraftige anskaffelser. Jonas er med i vårt bygg og anlegg-team og med i faggruppen for klima og miljø.

Jonas har en M.Sc i International Environment fra Noragric, NMBU, og skrev masteroppgave om aktsomhetsvurderinger og revisjon i leverandørkjede for avokado. Han har jobbet bredt med miljø og klimaspørsmål og med næringslivets samfunnsansvar og gransket prosjekter med faktisk og potensiell negativ påvirkning i en rekke land. Jonas har også jobbet inngående med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (rammeverk for aktsomhetsvurderinger) i klagesaker til det norske og det nederlandske nasjonale kontaktpunktet for OECD.