Login

Jonas Ådnøy Holmqvist

Jonas Ådnøy Holmqvist er seniorrådgiver i Etisk handel Norge. Jonas er kontakt for 25 medlemmer i Etisk handel Norge fra offentlig sektor og sivilsamfunn. Medlemmer i offentlig sektor spenner mellom statlig eide foretak og kommuner, bygg og anlegg er viktig for mange av disse, men også infrastruktur, transport og velferdstjenester. Som medlemsrådgiver støtter Jonas medlemmene i implementering av aktsomhetsvurderinger i anskaffelsesprosesser og imøtegåelse av Åpenhetsloven. Jonas er også ansvarlig for Bærekraft 17, samarbeidet om bærekraftige anskaffelser.

Jonas har en M.Sc i International Environment fra Noragric, NMBU, og skrev masteroppgave om aktsomhetsvurderinger og revisjon i leverandørkjede for avokado. Han har jobbet bredt med miljø og klimaspørsmål og med næringslivets samfunnsansvar og gransket prosjekter med faktisk og potensiell negativ påvirkning i en rekke land. Jonas har også jobbet inngående med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper (rammeverk for aktsomhetsvurderinger) i klagesaker til det norske og det nederlandske nasjonale kontaktpunktet for OECD.